Mbo's moeten meer gaan samenwerken

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs wil het voor mbo-opleidingen makkelijker maken om gezamenlijk opleidingen aan te bieden.

Het is volgens de NOS namelijk voor veel instellingen op dat niveau lastig om zich staande te houden omdat er naar bepaalde opleidingen simpelweg weinig vraag is en het aantal leerlingen terugloopt.

Naar verwachting zijn er in 2030 13 procent minder mbo-leerlingen dan nu. In de regio's Twente, Zuid-Limburg en Oost-Groningen is die daling waarschijnlijk nog groter. Instellingen moeten sluiten waardoor het aanbod verschraalt.

Momenteel kunnen deze instellingen onderling niet samenwerken omdat volgens de wet de verantwoordelijkheid van een opleiding en voor de studenten maar bij één instelling kan liggen. Die wet moet volgens Bussemaker veranderen, zodat onderling samenwerken makkelijker wordt. 

Daarnaast moet er een alleenrecht komen voor kleine opleidingen die relatief duur zijn, maar waar vakmanschap wordt ontwikkeld waar wel vraag naar is zoals schoenmakers, uurwerkmakers of pianotechnici.

Lees meer over:
Mbo
Tip de redactie