Kabinet schrapt korting op AOW van alle oorlogsgetroffenen

Erkende oorlogsgetroffenen worden toch niet gekort op hun AOW, ook niet in een land of gebied waar Nederland geen sociale zekerheidsverdrag mee heeft gesloten. 

Het kabinet wil deze regeling, die sinds begin dit jaar wordt toegepast, nu in een wet gieten. De ministerraad stemde vrijdag in met een voorstel van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken).

Asscher zag zich onlangs nog gedwongen de overgangsregeling voor AOW'ers in door Israël bezet gebied te verdedigen, waar geen sociale zekerheidsverdrag geldt. Het betrof elf personen, van wie zeven de concentratiekampen van de nazi's overleefden.

Die bezette gebieden worden door Nederland niet erkend, waardoor het verdrag over de sociale zekerheid niet van toepassing is op de AOW'ers die in dat gebied wonen.

Tegen de wet

Uit onthullingen van NRC Handelsblad bleek dat de PvdA-minister in begin 2014 voorstellen van zijn ambtenaren om alle oorlogsslachtoffers in het buitenland niet te korten op hun AOW-uitkering  naast zich neerlegde.

Uit eerder onderzoek van NRC bleek dat minister Asscher had ingegrepen toen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in 2013 inwoners in de door Israël bezette gebieden wilde korten op de AOW-uitkering, omdat de uitvoeringsorganisatie ontdekte dat deze AOW-uitkeringen tegen de wet waren.

Op het ministerie was echter bekend dat oorlogsslachtoffers die elders in de wereld in bezette gebieden wonen, zoals in de Westelijke Sahara en Noord-Cyprus, geen aanspraak kunnen maken op de uitzondering.

Hoewel het kabinet op de hoogte was van de onwettigheid van de uitkeringen, hebben Asschers voorgangers vanaf 2004 geprobeerd de uitbetalingen naar bezet gebied uit de publiciteit en uit de Kamer te houden.

Lobby

Uit de documenten zou volgens NRC blijken dat de verantwoordelijke bewindspersonen jarenlang onder druk van een lobby van betrokkenen en van de Israëlische regering hebben gestaan.

AOW'ers die ergens wonen waar geen verdrag geldt, hebben in principe recht op 50 procent van het wettelijk minimumloon. Het kabinet wil nu de uitzondering voor erkende oorlogsgetroffenen vastleggen. Alleenstaanden hebben dan wel recht op 70 procent, zoals ook in Nederland.

Nieuwe AOW'ers, met uitzondering van oorlogsgetroffenen, die zich in bezet gebied vestigen, worden vanaf 1 januari 2016 wel gekort.

Lees meer over:
Tip de redactie