Oppositiepartijen zijn niet te spreken over de informatievoorziening door staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) over het aantal te realiseren banen voor arbeidsgehandicapten binnen de overheidssector.

"Ik kan mijn controlerende taak als Kamerlid niet uitvoeren. Ik wil een vinger aan de pols houden en weten of we als parlement moeten ingrijpen", zegt ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten tegen NU.nl.

In maart riep Schouten de staatssecretaris op om in het voorjaar met een tussenrapportage te komen over de extra banen waarvoor de overheid moet zorgen binnen de Participatiewet die vorig jaar in werking trad.

In die wet moeten zowel publieke als private partijen voor 2026 stapsgewijs 125.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De publieke sector neemt 25.000 banen voor zijn rekening, maar juist de overheid loopt hierin achter.

Schouten: "Als je het bedrijfsleven aanspreekt op zijn verantwoordelijkheid terwijl je als overheid de aantallen niet haalt, dan moet je daar achteraan zitten. Wij moeten dan als Kamer cijfers hebben om te zien of het de goede kant op gaat. Nu we die niet hebben, krijg ik argwaan. Wat is hier aan de hand?"

Achterhouden

Ook GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman voelt zich ongemakkelijk bij de situatie. "Wij krijgen pas een brokje informatie van Klijnsma zodra wij daar expliciet om vragen. Dat is niet voor het eerst bij deze staatssecretaris. Je zou bijna denken dat ze iets achterhoudt."

SP-Kamerlid Sadet Karabulut deelt de kritiek eveneens. "Klijnsma levert niet. Vooral bij de overheid loopt het gigantisch vast bij bestaande sociale werkvoorzieningen."

Karabulut vraagt zich af of Klijnsma het überhaupt nog voor elkaar krijgt om binnen de gestelde termijn de gevraagde 25.000 banen te creëren. 

"Laten we wel wezen, er wordt enorm bezuinigd bij de Rijksoverheid. Klijnsma heeft naar mijn idee niet de middelen en niet het gezag om voor die extra banen te zorgen. Ze is daarvoor ook afhankelijk van haar collega-departementen. Iedereen moet meewerken terwijl de overheid moet inkrimpen", aldus de SP-politica. 

Die cijfers over het aantal extra banen bij de overheid zijn beloofd in juli, maar dan is de Kamer op reces. Het gevolg is dat er op zijn vroegst in september over wordt gesproken. Te laat, vinden veel partijen.

Discussie

De tussenrapportage werd uiteindelijk deze week door Klijnsma naar de Kamer gestuurd, pas nadat hier in een debat van vorige week nogmaals naar werd gevraagd. Er wordt tot frustratie van de oppositiepartijen alleen met geen woord gerept over cijfers.

Maar volgens PvdA-Kamerlid John Kerstens heeft Klijnsma hiermee wel gehoor gegeven aan de oproep van de Kamer.

"We vroegen niet om cijfers, maar om een stand van zaken. Die hebben we gekregen. Dit lijkt een soort discussie om een discussie te worden", zegt Kerstens. De PvdA'er deelt overigens de onvrede over hoe de overheid als werkgever omgaat met de banenafspraak.

Naast Klijnsma zijn ook de ministers Stef Blok (Wonen) en Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Klijnsma heeft er bij deze bewindslieden op aangedrongen dat er bij overheden meer arbeidsgehandicapten in dienst worden genomen.

Donderdag vervolgt de Kamer het debat van vorige week met Klijnsma over de Participatiewet.