Ondanks bezwaren van gemeenten als Katwijk, Noordwijk en Zandvoort heeft het kabinet voor de kust van Zuid- en Noord-Holland twee gebieden officieel aangewezen waar windmolenparken kunnen komen.

De locaties liggen tussen de 18,5 en 22 kilometer uit de kust en sluiten aan bij grotere locaties verder op zee waar ook windparken komen.

Het kabinet wil vaart maken met de komst van windmolenparken op zee, omdat anders afspraken uit het energieakkoord niet worden gehaald.

In het energieakkoord is onder meer afgesproken dat 16 procent van alle energie in 2023 duurzaam moet worden opgewekt. De windparken op zee helpen dat doel te halen.

Angst

In Katwijk, Zandvoort en andere gemeenten vrezen ze de komst van de windmolenparken. De angst is daar dat de windmolens het uitzicht bederven en dat toeristen wegblijven.

Greenpeace is wel blij. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) houdt zich keurig aan de marsroute voor de bouw van windparken op zee, vindt de milieuorganisatie.