Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft in begin 2014 voorstellen van zijn ambtenaren om alle oorlogsslachtoffers in het buitenland niet te korten op hun AOW-uitkering, naast zich neergelegd.

In plaats daarvan gaf hij opdracht om een uitzondering te creëren voor alle AOW'ers in de door Israël bezette gebieden. Daarbij werd geen onderscheid gemaakt of het ging om oorlogsslachtoffers of niet.

In de Tweede Kamer zei Asscher vorige week dat hij met de regeling juist alle oorlogsgetroffenen had willen ontzien.

Op het ministerie was echter bekend dat oorlogsslachtoffers die elders in de wereld in bezette gebieden wonen, zoals in de Westelijke Sahara en Noord-Cyprus, geen aanspraak kunnen maken op de uitzondering.

Dat schrijft NRC vrijdag op basis van een "vertrouwelijke beslisnotitie".

Uit de documenten zou volgens de krant blijken dat Asscher alleen een uitzondering had willen maken voor de door Israël bezette gebieden. 

Tegen de wet

Uit eerder onderzoek van NRC bleek dat de minister had ingegrepen toen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in 2013 inwoners in de door Israël bezette gebieden wilde korten op de AOW-uitkering, omdat de uitvoeringsorganisatie ontdekte dat deze AOW-uitkeringen tegen de wet waren.

Die bezette gebieden worden door Nederland niet erkend, waardoor het verdrag over de sociale zekerheid niet van toepassing is op de AOW'ers die in dat gebied wonen. Na overleg met premier Mark Rutte en toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans, besloot Asscher begin 2014 om toch door te gaan met de uitbetalingen.

Hoewel het kabinet op de hoogte was van de onwettigheid van de uitkeringen, hebben Asschers voorgangers vanaf 2004 geprobeerd de uitbetalingen naar bezet gebied uit de publiciteit en uit de Kamer te houden.

Uit de documenten zou volgens NRC blijken dat de verantwoordelijke bewindspersonen jarenlang onder druk van een lobby van betrokkenen en van de Israëlische regering hebben gestaan.

Fouten

Asscher erkende eerder al dat er fouten zijn gemaakt. Aan de regeling voor AOW'ers in bezet gebied wordt echter niet getornd, omdat de fout bij het ministerie ligt. "Daar mogen individuen niet de dupe van worden en zeker geen overlevenden van de Holocaust", liet Asscher eerder weten.

Nieuwe AOW'ers, met uitzondering van oorlogsgetroffenen, die zich in bezet gebied vestigen worden vanaf 1 januari 2016 wel gekort.