De overheid moet het voortouw nemen bij het vergroenen van de Nederlandse daken. Daarmee kunnen onder meer de gevolgen van klimaatverandering worden opgevangen.

Dat schrijven PvdA-Kamerleden Henk Leenders en Lutz Jacobi van de PvdA in hun visienota Groen en water in de stad.

De parlementariërs vinden dat de overheid zoveel mogelijk van de eigen gebouwen moet voorzien van groene daken. Ook willen ze kijken naar financiële prikkels die het voor particulieren en bedrijven aantrekkelijk maken om daken te vergroenen.

In totaal zou 400 vierkante kilometer aan platte daken, zowel van overheidsgebouwen als bedrijven, wachten op vergroening. "Groene daken nemen regenwater op na zware buien en gaan overstromingen tegen, zorgen voor meer biodiversiteit, isoleren het gebouw beter en gaan luchtvervuiling tegen", stelt Leenders.

Hoewel er al lokale initiatieven zijn die tot meer vergroening van daken moeten leiden, missen de PvdA'ers een "helder overkoepelend beleid". Ze roepen de minister op te onderzoeken of er een norm kan komen voor een verplicht percentage groene daken.