De hoogte van de schoolkosten zijn te vaak bepalend bij de schoolkeuze op het mbo van veel jongeren met arme ouders. Door hoge reis- of schoolkosten komt het dikwijls voor dat jongeren voor een andere vervolgopleiding kiezen dan ze eigenlijk willen.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs dat donderdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Bij eenderde van de armere ouders blijkt dat de kosten van de opleiding of de kosten van het reizen zwaar tot zeer zwaar heeft meegeteld bij het kiezen van de opleiding voor hun kind.

Onderwijsminister Jet Bussemaker noemt het "een onwenselijkse situatie" en "onacceptabel" dat de hoogte van de kosten de keuze voor het onderwijs beïnvloedt. 

Ze wil daarom voor het einde van het jaar met structurele maatregelen komen. Ze noemt daarbij een noodfonds als optie.

Een mbo-opleiding kost gemiddeld 1.400 euro per jaar voor minderjarige jongeren. De helft van de ouders noemt dit bedrag hoog tot zeer hoog. De reiskosten zijn gemiddeld 600 euro per jaar. 

Het Rijk geeft sinds dit jaar minder geld aan ouders van mbo'ers. Hierdoor zouden de scholieren er maximaal 550 euro op achteruit gegaan, waardoor vooral armere gezinnen moeite hebben met het aanschaffen van boeken en andere benodigdheden voor hun opleiding, zoals kookgerei bij een koksopleiding of scharen bij een kappersopleiding.

Reiskosten

Wel zijn er al wat maatregelen in gang gezet om de last te verzachten. Per 1 januari 2017 krijgen ook mbo-leerlingen hun reiskosten vergoed, waardoor een groot deel van het kostenplaatje wegvalt.

Ouders met een laag inkomen en minderjarige kinderen op het mbo maken dit najaar kans op een tijdelijke bijdrage in de schoolkosten. Bussemaker trekt er voor dit jaar 5 miljoen euro voor uit. 

De compensatie is bedoeld voor 16- en 17-jarige kinderen die een zogenoemde beroepsopleidende leerweg volgen en geldt alleen nog dit jaar.