'Nederland en Italië gaan VN-zetel delen'

Nederland en Italië kunnen een zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gaan delen. Dat hebben bronnen rond de stemming bij de VN in New York woensdag vernomen.

De landen die erover gaan zijn unaniem akkoord, zo melden de bronnen. Dat betekent dat Italië volgend jaar in de raad is vertegenwoordigd, Nederland volgt dan in 2018.

Nederland had het delen van de tijdelijke zetel voorgesteld omdat dinsdag na vijf stemrondes noch Nederland, noch Italië een duidelijke meerderheid van de stemmen kreeg.

In het hoofdkwartier in New York brachten alle 193 lidstaten dinsdag hun stem uit. Er zijn twee vrije plekken voor West-Europa te verdelen. Zweden kreeg in ieder geval een van die plekken met 134 stemmen in de eerste ronde. Ook Ethiopië, Kazachstan en Bolivia hebben tijdens de stemrondes genoeg stemmen gekregen voor een eigen tijdelijke plek in de raad.

Omdat Nederland en Italië geen tweederdemeerderheid hadden, werd er een tweede keer gestemd. Ook de tweede, derde, vierde en vijfde ronde leverden geen tweederdemeerderheid op voor een van de landen.

In de laatste ronde kregen beide landen 95 stemmen.

Video: Nederland en Italië sluiten deal voor zetel VN-Veiligheidsraad

Termijn

In de plannen die nu voorliggen zou Italië in de periode 2017-2018 in de Veiligheidsraad zitten, terwijl Nederland dan de termijn daarop (2018-2019) de zetel zal bezetten. 

De Veiligheidsraad wordt gezien als het hoogste orgaan waar over internationale conflicten en crises wordt vergaderd. Met een tijdelijke zetel zou Nederland aan die vergaderingen deel kunnen nemen.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is Nederland vijf keer lid geweest van de Veiligheidsraad, de laatste keer in 1999 en 2000.

Derde hoofdstad

Nederland heeft jarenlang gelobbyd voor een plek in de raad. Het kabinet voerde de afgelopen dagen een slotoffensief, Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) en minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) reisden naar New York.

Italië had volgens de experts de meeste kans om een zetel te bemachtigen. De ligging maakt het land belangrijk in de vluchtelingencrisis. Daarnaast stuurt het land van de drie kandidaten de meeste militairen naar VN-vredesmissies. Italië heeft echter al wel vaker in de raad gezeten dan Nederland en Zweden.

Nederland heeft als voordeel dat het met Den Haag de derde hoofdstad van de VN heeft. Daar zetelt sinds 2002 het Internationaal Strafhof.

Samenstelling

De Veiligheidsraad heeft vijf permanente leden: China, Frankrijk, Rusland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast heeft de raad tien niet-permanente leden. Van de niet-permanente leden moeten er drie uit Afrika, twee uit Azië en twee uit Latijns-Amerika komen.

Eén land moet Oost-Europees zijn, terwijl de restgroep van West-Europa, Canada en Oceanië ook nog eens twee leden levert, waarvan er zeker één West-Europees is. Van de Afrikaanse of Aziatische landen is er altijd één islamitisch.

Ieder jaar kiest de Algemene Vergadering vijf nieuwe leden, die twee jaar zitting in de Veiligheidsraad krijgen. Het voorzitterschap van de raad rouleert maandelijks, en wordt op alfabetische volgorde verdeeld.

Tip de redactie