De provincies willen meer geld om rijksmonumenten te kunnen onderhouden. Zonder een realistisch budget dreigen de monumenten verloren te gaan, zeggen de provincies.

Maandag is een overleg tussen het Interprovinciaal Overleg (IPO) en minister Jet Bussemaker van Cultuur.

De provincies hebben zelf berekend dat ongeveer 373 miljoen euro nodig is voor de restauratie van 36 rijksmonumenten, meldt IPO.

Een aantal monumenten is er ernstig aan toe. Zo moeten paleis Soestdijk, de Eusebiuskerk in Arnhem, de Domkerk- en toren in Utrecht, het station in Middelburg en de Sint-Janskathedraal in Den Bosch nodig gerestaureerd worden.

Verantwoordelijk

De provincies zijn sinds 2012 verantwoordelijk voor het restaureren van rijksmonumenten. Zij krijgen daarvoor jaarlijks 20 miljoen euro van het Rijk en dragen zelf ook bij.

''Provincies zijn bereid hun verantwoordelijkheid te nemen en dat doen zij, ook financieel, maar bij het takenpakket hoort ook een realistische bijdrage van het Rijk die in verhouding staat tot de opgave die er ligt.

Deze inventarisatie geeft aan dat een substantiële bijdrage van het Rijk noodzakelijk is om te voorkomen dat deze iconen in verval raken'', zegt de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper, portefeuillehouder cultureel erfgoed namens de gezamenlijke provincies.