Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) legt het wetenschappelijk onderzoek van de Radboud universiteit Nijmegen, waarin de onderzoekers stellen dat regulering van de wietteelt en -handel beter zou zijn voor de mensenrechten, naast zich neer.

Het onderzoek is voor de VVD-bewindsman geen reden om zijn coffeeshopbeleid aan te passen. Dat schrijft hij dinsdag in antwoord op Kamervragen van de SP en D66.

De onderzoekers stellen dat het beschermen van de mensenrechten de staat kan verplichten om de teelt en handel van cannabis toe te staan. Criminaliteit en overlast die met de illegale handel gepaard gaan, zoals moord en ongelukken door onveilige teelt, kunnen hierdoor voorkomen worden. Dat weegt volgens de onderzoekers zwaarder dan de VN-verdragen die wietteelt en -handel verbieden.

Van der Steur ziet echter de nodige haken en ogen aan het onderzoek. Hij stelt dat het niet bewezen is dat de criminaliteit ook daadwerkelijk zal afnemen. Ook zou de regulering van de teelt niet stroken met het beleid van het kabinet om wietgebruik onder jongeren te ontmoedigen. Bovendien, schrijft hij in de brief, is er een meerderheid in de Kamer die tegen experimenten met de regulering van wietteelt is. 

Criminaliteit

PvdA, SP en D66 nemen geen genoegen met de beantwoording van Van der Steur. "Het kabinet kan zich niet langer verschuilen achter het argument dat regulering niet kan vanwege internationale verdragen", zegt SP-Kamerlid Nine Kooiman. Vera Bergkamp (D66): "De minister komt met zijn eigen negatieve uitleg van het onderzoek."

Kooiman vindt dat het huidige gedoogbeleid criminelen juist faciliteert. De verkoop van wiet wordt namelijk gedoogd, maar de teelt en levering aan de coffeeshops is illegaal. "De minister creëert juist boeven. Coffeeshopeigenaren worden gedwongen zaken te doen met criminele telers. Bied coffeeshops op z'n minst de kans om legaal aan hun wiet te komen. Als je niets aan deze situatie verandert, blijft die voedingsbodem voor criminelen bestaan", aldus de SP’er.

Samen met de PvdA en D66 pleit zij ervoor om een aantal gemeenten toe te staan om te experimenteren met de regulering van de teelt en handel. PvdA-Kamerlid Marith Volp: "Sta gemeenten toe te experimenteren. Geef gehoor aan hun oproep." 

VNG

Onlangs sloot een overgrote meerderheid van de gemeenten zich aan bij de oproep om experimenten op lokaal niveau toe te staan. Met die oproep schaarde de Vereniging Nederlandse gemeenten zich achter het rapport van de commissie Schneiders. Die stelde dat het huidige gedoogbeleid een effectieve aanpak van drugscriminaliteit in de weg staat. 

Volp vraagt zich af welke argumenten de minister nog heeft. "We moeten af van de onveiligheid en overlast. Sta op z’n minst toe te experimenteren zodat we inzicht krijgen of de criminaliteit afneemt."

Ook D66 vindt dat de minister nu moet bewegen. "Met alle nieuwe onderzoeken en de oproep van de gemeenten, maar ook rechters, wil ik weten waarom de minister door wil gaan met het huidige beleid", aldus Bergkamp. Zij werkt aan een wetsvoorstel om de wietteelt te reguleren. Vooralsnog kan zij niet rekenen op een meerderheid in de Kamer.