De Britse regering mag EU-burgers die in Groot-Brittannië verblijven kinderbijslag ontzeggen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie dinsdag bepaald.

De Britse regering wil alleen kinderbijslag uitkeren aan burgers uit andere EU-landen die op Britse bodem verblijven als zij inkomen genieten. De Europese Commissie stapte naar het Hof van Justitie, omdat Londen geen extra voorwaarde voor EU-burgers zou mogen verbinden aan zulke uitkeringen.

Het in Luxemburg gevestigde hof wees dat bezwaar af omdat Groot-Brittannië die inkomenseis verbindt aan het recht om in Groot-Brittannië te verblijven en niet aan het recht op kinderbijslag.

Omdat Britten automatisch het recht hebben om in Groot-Brittannië te verblijven en andere EU-burgers aan voorwaarden moeten voldoen, maakt de regering in Londen zich volgens het hof wel schuldig aan discriminatie. Maar die ongelijke behandeling is in dit geval geoorloofd, omdat een lidstaat ook de betaalbaarheid van zijn stelsel van sociale zekerheid mag beschermen.