De rekentoets, die dit schooljaar voor het eerst voor vwo-leerlingen meetelt voor het behalen van het eindexamen, is door bijna alle leerlingen gehaald.

Vooralsnog heeft 97 procent van de 6 vwo-leerlingen een cijfer 5 of hoger gehaald, wat in dit geval als voldoende telt. Maar liefst 98 procent van de leerlingen in het vijfde vwo-jaar hebben de toets gehaald.

Nog niet alle uitkomsten van de herkansing zijn bekend; dat komt na de zomer. Dat heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dinsdag laten weten.

Leerlingen op havo en het vmbo moeten de toets wel maken, maar het telt nog niet mee bij het eindexamen. De toets is hier beduidend minder goed gemaakt, tussen de 62 procent en 93 procent van de leerlingen haalde een 5 of hoger.

Uitslagen rekentoets

Bron: Ministerie OCW© NU.nl/Jerry Vermanen

Omstreden

De rekentoets is politiek omstreden, omdat leerlingen het slachtoffer zouden worden van slecht rekenonderwijs. Een groot deel van de oppositie wilde vorig jaar helemaal af van de rekentoets. De Raad van State oordeelde afgelopen november dat de toets nog eens tegen het licht gehouden moest worden.

Uiteindelijk werd afgesproken dat alle leerlingen de rekentoets moeten maken, maar dat het cijfer dit schooljaar alleen nog op het vwo meetelt voor het halen van een diploma.

Voor het vwo was afgesproken dat - mocht de toets slecht gemaakt worden - er een zogenoemde 'vangnetconstructie' zou komen. Doordat de overgrote meerderheid een positief resultaat heeft gehaald, hoeft deze coulanceregeling niet te worden toegepast.

'Tevreden'

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) is tevreden. "Rekenen is een belangrijke vaardigheid voor alle leerlingen. Ze hebben het nodig in hun vervolgopleiding, in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Daarom ben ik blij dat de rekentoets in het eerste jaar dat het meetelt voor het eindexamen op het vwo zo goed gemaakt is", aldus de staatssecretaris.