De hoogste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Siebe Riedstra, vindt het geen goed idee om het departement op te splitsen.

Dat stelt hij zaterdag in een interview met NRC.

De uitspraak van de secretaris-generaal van Veiligheid en Justitie is opvallend, omdat hij zich niet vaak in het openbaar uitlaat over actuele kwesties. Eerder zei ook de voorzitter van de top van het Openbaar Ministerie, Herman Bolhaar, al tegenstander van een opsplitsing te zijn.

Veel juristen en politici willen het gezag over de politie weer scheiden van de rechterlijke macht en de taken van het OM.

Samenwerking

De roep om een scheiding is toegenomen na de zeer kritische conclusies van de commissie-Oosting over de gang van zaken op het ministerie.

Maar volgens Riedstra werken de politie en het OM beter samen als ze onder één departement vallen. Hij geeft wel toe dat de samenwerking de afgelopen jaren beter had gekund. Maar het is geen oplossing om de twee divisies weer op te delen.

Discussiepunt

Riedstra suggereert wel dat Veiligheid en Justitie in de toekomst onder twee verschillende ministers zou kunnen vallen. "Dit is een discussiepunt", stelt hij in de krant.

Minister Ard van der Steur liet eerder al weten de voor- en nadelen van een terugkeer van de politie naar het ministerie van Binnenlandse Zaken te onderzoeken. Dit wordt een onderwerp tijdens de komende kabinetsformatie.