Kamer overweegt uitbreiding vmbo naar vijf jaar

In de Tweede Kamer wordt niet afwijzend gereageerd op het pleidooi om het vmbo te verlengen naar vijf jaar.

Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

De koepel van middelbare scholen, de VO-raad, kwam woensdag samen met de Stichting Platforms Vmbo (SPV) met het voorstel om het vmbo wat betreft het aantal jaren gelijk te trekken met de havo.

"De leerlingen met de meeste kansen, de vwo’ers, zitten het langst in het voortgezet onderwijs", zegt voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad woensdag in Trouw. "Vmbo’ers zijn zestien, soms vijftien, als ze naar dat grote ROC moeten." Dat is te jong, volgens hem.

Ook de MBO Raad, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) deden vorig jaar al het voorstel om de vmbo-opleiding een jaar langer te maken.

Uitwerking

Onder meer de coalitiepartijen VVD en PvdA, maar ook diverse oppositiepartijen, willen dat het voorstel van de VO-raad serieus bekeken wordt.

"De PvdA staat positief tegenover ieder voorstel dat talenten en laatbloeiers meer kansen geeft en wil hier serieus naar kijken. Het plan verdient verdere uitwerking", aldus PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing.

Haar VVD-coalitiegenoot Karin Straus is het daarmee eens. "De meeste vmbo'ers gaan na het vmbo door naar het mbo. Het is dan ook belangrijk dat het vmbo goed aansluit op een verdere schoolloopbaan in het mbo", stelt ze.

"Als daar vijf jaar voor nodig is, ben ik daar in principe niet tegen, zeker niet als leerlingen dan meteen op een hoger niveau in het mbo kunnen instromen."

Straus stelt wel dat dan vmbo en mbo meer gaan samenwerken en opleidingen in elkaar gevlochten worden.

Maatwerk

D66-Kamerlid Paul van Meenen vindt zelfs dat leerlingen recht zouden moeten hebben op zes jaar voortgezet onderwijs, waarbij iedere leerling zelf zijn snelheid kan bepalen.

"Dit om te vroege selectie te voorkomen en stapelen en maatwerk voor iedere leerling echt mogelijk te maken", stelt hij.

Harm Beertema (PVV) is er nog niet uit. "Het is een grote verandering die heel zorgvuldig moet worden voorbereid", aldus de PVV'er. 

"Ook wij vinden dat er iets moet gebeuren met het vmbo, want er zijn te veel leerwegen en het vmbo heeft een slecht imago. Al gebeuren er hele mooie dingen. Maar met dit soort aanpassingen moet je heel goed weten wat je doet."

Betere aansluiting

Ook CDA-Kamerlid Michel Rog twijfelt nog. "Dat kan voor sommige jongeren die twijfelen over de beroepsrichting een oplossing zijn. Ik betwijfel echter of dit voor alle jongeren de beste oplossing is", stelt hij. 

"Veel jongeren in het beroepsonderwijs bloeien pas echt op als ze concreet worden opgeleid voor een beroep, omdat ze daar ten volle tot hun recht komen. Ik wil daarom vooral inzetten op een betere aansluiting van vmbo naar mbo, zodat zij op het best passende niveau terecht komen."

De SP voelt wel wat voor het voorstel van de VO-raad, maar Kamerlid Tjitske Siderius ziet liever dat er een zesjarige vakopleiding wordt ingevoerd.

Met deze opleiding, een samenvoeging van vmbo en twee jaar mbo, kunnen leerlingen een startkwalificatie halen. Dit moet de kans op uitval tijdens de overstap van vmbo naar mbo verkleinen.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) over het vmbo.

Lees meer over:
Tip de redactie