Eerste Kamer steunt voorstel meer inspraak in onderwijs

Studenten zijn minder geïnteresseerd in de universitaire democratie, maar krijgen toch meer te zeggen over de gang van zaken op de universiteit. De Eerste Kamer steunt een voorstel voor meer inspraak van studenten en docenten.

Met het voorstel van minister Jet Bussemaker (Onderwijs) krijgen de studenten meer inspraak in het wetenschappelijk, hoger- en middelbaar beroepsonderwijs.

Aanleiding voor het wetsvoorstel was het studentenprotest vorig jaar in het Maagdenhuis, het bestuursgebouw van de Universiteit van Amsterdam. Actievoerende studenten eisten hervormingen en meer zeggenschap op de universiteit.

Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant echter dat steeds minder studenten komen opdagen bij verkiezingen op universiteiten. Nog geen drie op de tien studenten bracht dit collegejaar zijn stem uit.

Volgens de nieuwe wet mogen studenten en docenten straks meepraten én beslissen over de onderwijs- en examenregeling. En het bestuur van de onderwijsinstelling moet beter informatie verstrekken aan de medezeggenschapsraden. Ook krijgt het personeel een grotere rol bij de benoeming van bestuurders.

Tip de redactie