Automatische donorregistratie bij niet doorgeven keuze lijkt onhaalbaar

Het plan van D66 om de orgaandonatie op een andere manier te regelen, lijkt het niet te gaan halen in de Tweede Kamer. Het CDA steunt zogeheten actieve donorregistratie niet.

Hanke Bruins Slot (CDA) zei dinsdag te veel haken en ogen te zien aan het D66-plan waardoor volwassen Nederlanders worden gedwongen te kiezen of zij wel of niet donor willen zijn.

Doordat het CDA zich tegen het plan keert, is er geen meerderheid voor het nieuwe systeem. VVD, PVV, ChristenUnie, SGP en groep Kuzu/Öztürk hadden eerder al aangegeven dat ze het voorstel voor actieve donorregistratie een stap te ver vinden. PvdA, SP en GroenLinks zijn wel voorstander.

Onaantastbaarheid

D66-Kamerlid Pia Dijkstra werkte jaren aan het voorstel dat voor het in de Kamer werd besproken. Het plan zou betekenen dat wie niet kiest, automatisch als donor wordt  geregistreerd. Mensen kunnen nu uit eigen beweging aangeven of ze donor willen zijn. Pia Dijkstra (D66) denkt dat er door de andere opzet meer nieuwe donoren komen. Elk jaar overlijden 150 mensen omdat er geen orgaandonor is.

De VVD keerde zich al eerder tegen het voorstel. "Als ik niet kies, mag je daar niet automatisch een ja van maken", zei Arno Rutte (VVD). De SGP vindt dat het voorstel te ver gaat en mensen dwingt stappen te ondernemen om te voorkomen dat de staat beslist wat er met je organen gebeurt.

Het CDA sloot zich dinsdag in het tegenkamp, omdat de automatische registratie een te grote inbreuk op de "onaantastbaarheid" van het lichaam zou zijn. Kwetsbare groepen als analfabeten zouden ongewild donor kunnen worden.

Lees meer over:
Tip de redactie