De partijleiders van PvdA en CDA manen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers tot spoed om te komen tot een gezamenlijke visie op de toekomst van de arbeidsmarkt.

Die oproep doen PvdA-leider Diederik Samsom en CDA-leider Sybrand Buma vrijdag in de Volkskrant.

Volgens hen is het van belang dat zij nog voor de zomer een gezamenlijk plan ontwikkelen om de problemen rond de loondoorbetaling bij zieke werknemers aan te kunnen pakken.

Ook willen ze een visie op het groeiend aantal zzp'ers op de arbeidsmarkt.

Groot probleem

Samsom: "De verplichting voor werkgevers om zieke werknemers twee jaar een uitkering te betalen is voor kleine werkgevers een groot probleem. Die nemen daardoor zogezegd niemand meer aan", constateert hij. 

"Loondoorbetaling bij ziekte moeten we als samenleving weer gezamenlijk organiseren. Aan de andere kant zien we een ongebreidelde groei van het aantal zzp'ers dat aan de slag gaat zonder verzekering tegen langdurige arbeidsongeschiktheid. En zonder te sparen voor pensioen. Dat zijn onwenselijke ontwikkelingen."

Binnen het overlegorgaan van de werknemers en werkgevers, de Sociaal-Economische Raad (SER), wordt al langer gesproken over de problemen rond zzp'ers en loondoorbetaling bij ziekte.

Gedacht wordt aan een kortere verplichte doorbetaling voor kleinere werkgevers en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers.

Verkiezingen

Het blijkt echter lastig om tot een gezamenlijke toekomstvisie te komen. Samsom en Buma komen daarom juist nu met hun oproep aangezien deze zomer de verkiezingsprogramma's geschreven worden voor de verkiezingen in maart 2017.

Buma: "Na de zomer zijn de programma's geschreven en begint de verkiezingscampagne. Dan kruipen partijen in hun schuttersputjes. Dat leidt bij de formatie ofwel tot niets óf tot een vaag niets oplossend compromis óf tot een uitruil, zoals dit kabinet deed, waartegen een deel van de maatschappij te hoop loopt."