In de wet die het raadgevend referendum regelt, staan onvolkomenheden en weeffouten, onder meer over de opkomstdrempel van 30 procent. Een snelle wijziging van de wet zou wenselijk zijn.

Dat heeft de Kiesraad geschreven in een advies aan minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken).

De Kiesraad plaatst bijvoorbeeld kanttekeningen bij de opkomstdrempel van 30 procent. "De manier waarop die thans in de wet vorm is gegeven, leidt tot het onbedoelde en ook ongewenste effect van verwarring bij voorstanders van de wet waarover het referendum gaat: wel of niet gaan stemmen."

Verder heeft de raad twijfels over het doorgeven van opkomstpercentages op de dag zelf. Die kunnen de opkomst beïnvloeden. Ook kan het uiterlijk van het stembiljet beter.

Begin april kon Nederland stemmen over het EU-associatieakkoord met Oekraïne. De kiesdrempel van 30 procent werd gehaald.

Evaluatie

De Kiesraad - die gaat over de (wets-)technische kanten van stemmen en het stemrecht - stelt verder voor om voortaan elektronische indiening van referendumverzoeken mogelijk te maken.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken had donderdag nog geen reactie. Eerder is toegezegd dat het departement na de evaluatie van de Kiesraad én na die van referendumcommissie met een eigen beoordeling zal komen. De evaluatie van de referendumcommissie moet nog komen.