De PvdA komt GroenLinks tegemoet en wil alsnog samen optrekken om asielkinderen ook in het tweede jaar taalonderwijs te kunnen aanbieden.

Ook de SP, CDA, D66 en ChristenUnie ondersteunen het voorstel, waardoor er een Kamermeerderheid is die het kabinet oproept meer middelen vrij te maken zodat basisscholen extra geld krijgen voor het taalonderwijs van vluchtelingenkinderen.

De VVD voelt niets voor extra geld naar asielkinderen en ook verantwoordelijk staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD) vindt het onnodig om extra middelen vrij te maken voor vluchtelingenkinderen. Hij wijst op de bestaande regelingen die volgens de staatssecretaris afdoende zijn. Bovendien moet de bekostiging van het extra onderwijs ergens vandaan komen. "Mijn collega van Financiën heeft geen geldmachine staan", zei Dekker die de partijen opriep om zelf op zoek te gaan naar de dekking van de plannen.

Onvoldoende

Momenteel krijgen scholen één jaar extra bekostiging bij asielkinderen in de klas. De koepel van basisscholen, PO-raad, stelde onlangs dat dit niet voldoende is. "Een eenmaal opgelopen achterstand op jonge leeftijd, loopt een kind niet of nauwelijks in. Die ondervindt daar zijn hele verdere leven de nadelen van", aldus de PO-raad.

GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff pleit al langer voor extra geld voor vluchtelingenkinderen, maar hij kreeg de PvdA lang niet aan zijn zijde.

Video: Asielprocedure in Nederland

Animatie: In60seconds

Compensatie

Woensdag ging de PvdA alsnog mee, maar Kamerlid Loes Ypma wilde aanvankelijk met een eigen motie "een vorm van compensatie" voor de basisscholen om extra taalonderwijs te kunnen organiseren.

Grashoff reageerde woest: "Dat voorstel van de PvdA is flauwekul, een toneelstukje. […] Een vorm van extra compensatie, zegt de PvdA. Wat is dat? Potloden?" Ook het CDA kon de actie van de PvdA niet waarderen. "Dat voorstel van de PvdA is 'window dressing'. Dat zijn mooie woorden, maar ze betekenen niks concreets", aldus Kamerlid Michel Rog.

Vlak voor het debat over de bekostiging van onderwijs aan vluchtelingenkinderen, besloot de PvdA zich alsnog achter het voorstel van GroenLinks te scharen. Volgens een woordvoerder van de PvdA willen alle partijen hetzelfde bereiken en verdient het beeld dat woensdagochtend is ontstaan "geen schoonheidsprijs".