Het Kabinet gaat in gesprek met werkgevers en werknemers om te kijken of er ruimte is voor loonsverhoging bij bedrijven.

Die toezegging deed minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) donderdag in de Tweede Kamer tijdens het verantwoordingsdebat op vragen van de PvdA.

"Sommige bedrijven keren hun winsten alleen maar uit aan de aandeelhouders, dat vind ik wel jammer", zei Dijselbloem na afloop van het debat. Hij ziet net als De Nederlandsche Bank (DNB) ruimte voor loonsverhoging in sommige sectoren.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer hamert er al jaren op dat werknemers ook moeten profiteren van het economisch herstel. Bedrijven moeten daarom hun behaalde winsten niet alleen maar oppotten, aldus Nijboer.

Dijsselbloem benadrukte wel dat de hoogte van de lonen in de private sector een zaak is van werknemers en werkgevers en dat blijft ook zo. Zij maken daar per sector afspraken over binnen de cao's. 

DNB

Eind april van dit jaar publiceerde DNB een studie waaruit blijkt dat de lonen harder hadden kunnen stijgen. De toezichthouder keek daarbij naar een nieuwe berekening van de zogeheten arbeidsinkomensquote.

De arbeidsinkomensquote is de verhouding van hoeveel procent van het geld dat wordt verdiend als inkomen gaat naar bijvoorbeeld werknemers.

Dan blijkt dit cijfer op iets minder dan 74 procent uit te komen, lager dan het langjarig gemiddelde en is er dus ruimte om de beloningen te verhogen. 

Vorig jaar liet ook DNB-president Klaas Knot weten dat loonsverhoging bij bedrijven niet beperkt hoeft te blijven tot de toenmalige, lage inflatie. Een deel van dat geld komt via extra bestedingen van consumenten bovendien ook weer bij de bedrijven terecht, redeneerde Knot.

Overigens hebben niet alle bedrijven of bedrijfstakken ruimte voor meer salaris van hun personeel. Vooral veel midden- en kleinbedrijven kampen nog met de naweeën van de financiële crisis.

VNO-NCW

"Als het kabinet je uitnodigt voor een gesprek dan ga je dat natuurlijk aan", zegt VNO-NCW in een reactie. "Maar het is zo als de minister het zelf als zegt: lonen komen tot stand in de centrale onderhandelingen." 

"Als de koopkracht omhoog moet, dan langs de koninklijke weg: verlaging van de lasten voor alle werknemers, waardoor de netto inkomens omhoog gaan. De vijf miljard lastenverlichting voor dit jaar is na de jarenlange lastenstijgingen tijden de crisisjaren een goed begin."