Criminele asielzoekers die misdrijven hebben begaan moeten er rekening mee houden dat hun asielvergunning wordt ingetrokken of geweigerd.

Dat schrijft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

"Als mensen ernstige misdrijven begaan die diep ingrijpen in het leven van slachtoffers kan dat niet zonder gevolgen voor de asielvergunning zijn", aldus Dijkhoff.

Voorheen kon een verblijfsstatus alleen worden ingetrokken bij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, maar nu geldt dat ook voor voorwaardelijke straffen en misdrijven die de lichamelijke integriteit aangaan.

Het gaat om zedenmisdrijven, geweldsmisdrijven, drugsmisdrijven, mensenhandel en terroristische misdrijven. Ook taakstraffen gaan meetellen. Daarbij wordt gekeken naar de hoogte van de taakstraf waarbij twee uur taakstraf gelijk staat aan een dag cel.

Vertrekplicht

Veroordeelde asielzoekers uit landen als Syrië, Irak en Eritrea mogen niet worden uitgezet. Nadat zij hun straf hebben uitgezeten krijgen zij te maken met de vertrekplicht. Omdat zij geen verblijfsvergunning meer hebben belanden ze in de illegaliteit en moeten zij samen met de Dienst Terugkeer en Vertrek op zoek naar een ander land dat de veroordeelden wil opvangen.

Een woordvoerster van het ministerie kan niet zeggen hoe vaak veroordeelde asielzoekers uit een onveilig land met succes zijn uitgezet naar een ander land.

Video: Asielprocedure in Nederland​

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie: In60seconds