Europa moet blijven samenwerken om uitdagingen als de vluchtelingenstroom, terrorisme, klimaatbeheersing en de werkloosheid het hoofd te bieden. 

Dat was woensdag de kern van de boodschap die koning Willem-Alexander overbracht in het Europees Parlement in Brussel. ''Bij al deze opgaven hebben wij elkaar nodig.''

De koning wees erop dat Europese samenwerking vrede heeft gebracht en de lidstaten waarden delen. ''Ik behoor tot de eerste generatie in de geschiedenis die dit geluk ten deel valt en ik wens komende generaties datzelfde geluk toe.''

Dat er problemen, gebreken en zorgen rondom het Europees project zijn, is evident. Maar Europa mag geen eliteproject zijn, benadrukte Willem-Alexander. Belangrijke verworvenheden als vrij reizen, werken of wonen door heel Europa worden niet door alle Europeanen zo ervaren, zei de koning.

Imago

Ook het gebrekkige imago van de EU, die ''eerder als boeman en bemoeial dan als bondgenoot'' wordt gezien, stipte de koning aan. ''Anticiperen is niet Europa's sterkste kant'' zei hij. De interactie tussen de landen, de nationale parlementen en het Europees Parlement ''over nieuwe uitnodigingen en problemen is daarom belangrijker dan ooit''.

''Of de brugconstructie ons kan blijven dragen, is aan ons. Alles hangt af van de mate waarin wij slagen de verbindingen sterk, en het bouwwerk stabiel te houden. Essentieel daarbij bent u, als vertegenwoordigers van Europa, in al hun diversiteit'', hield de koning de Europarlementariërs voor.

Gure wind

Makkelijk is dat zeker niet. ''Er waait een gure wind door Europa'' zei de koning, doelend onder meer de terroristische aanslagen in Brussel en Parijs. ''Veel van wat ons Europeanen dierbaar is, staat onder druk.''

''De uitslag van verkiezingen en referenda - ook in mijn land- kan ontwikkelingen in Europees verband gecompliceerd maken. Maar het Europese verhaal kan alleen samen worden geschreven'', zei Willem-Alexander.

Duidelijk refererend aan het Britse referendum volgende maand over het EU-lidmaatschap, zei de koning dat het ''Europese boeket'' niet compleet is ''zonder de English rose''.