De Tweede Kamer heeft met instemming kennis genomen van de afspraken die er door de Eurolanden zijn gemaakt over schuldverlichting voor Griekenland.

Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

De schuldverlichting was een eis van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om bij te dragen aan de steun voor Griekenland.

Ook krijgt het land geld uit het vorig jaar zomer toegezegde derde steunpakket. Volgens Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem heeft Griekenland daarvoor aan de voorwaarden voldaan.

Te weinig en te laat

De meeste partijen in de Kamer zijn enthousiast over de deal, de ChristenUnie echter niet. "Weer een lening aan de Grieken, met een beperkte schuldverlichting: het is het voorschrijven van hetzelfde recept, waarvan al vijf jaar duidelijk is dat het niet werkt", stelt Kamerlid Carola Schouten. 

"Er komt enige schuldverlichting, maar het is te weinig en te laat. Laat de Grieken buiten de eurozone verder gaan en scheldt daarbij een deel van de schulden kwijt."

Volgens haar kunnen de Grieken dan op hun eigen tempo en op hun eigen manier werken aan het versterken van hun economie, zonder dat de leningen "als een molensteen om hun nek blijven hangen".

Realiteitszin

De SP is iets milder. "Er is nog veel onduidelijk, maar het lijkt erop dat er iets meer realiteitszin is bij de eurolanden dan afgelopen zomer, toen men aan wensdenken deed met veel te rooskleurige voorspellingen", stelt SP-Kamerlid Arnold Merkies. 

"Het was al lang duidelijk dat Griekenland de toen gewenste begrotingsdoelstellingen niet zou gaan halen. Er lijkt dus te worden bewogen, maar het is allemaal wel 'too little, too late'."

Merkies hekelt bovendien de onduidelijkheid over de bijdrage van het IMF. "Het is teleurstellenddat daar geen concrete afspraken over zijn gemaakt."

Kwijtschelden

Coalitiepartij VVD is blij dat niet gekozen is voor kwijtschelding van de schulden. "Het is goed dat Griekenland gedwongen is om gewoon alle bezuinigingen en hervormingen door te voeren die ze al beloofden te doen", aldus VVD-Kamerlid Mark Harbers. 

"Ook is het goed dat er nu in Griekenland een wet is aangenomen waardoor automatisch wordt bezuinigd als Griekenland opnieuw van het pad raakt. Dat is belangrijk omdat de eurozone zich dan minder zorgen hoeft te maken over de houdbaarheid van de schuld." 

Perspectief

Ook de PvdA en D66 steunen het akkoord met Griekenland. "Hiermee kan verder worden gewerkt aan het economisch herstel en sociaal perspectief voor de Griekse bevolking", aldus PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

Wouter Koolmees (D66): "Het versterken van de Griekse economie door hervormingen in ruil voor schuldverlichting is in lijn met waar D66 steeds voor heeft gepleit. Hierdoor ontstaat weer perspectief voor de Grieken na moeilijke jaren."