Boeren zouden voortaan overwegend subsidies moeten krijgen die gekoppeld zijn aan het realiseren van 'maatschappelijke opgaven'. Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in NRC Handelsblad zaterdag.

Hij houdt een pleidooi voor afschaffing van directe inkomenssteun aan boeren in Europa. ''Want het subsidieert in feite stilstand'', aldus Van Dam.

Van Dam heeft zijn Europese collega’s een ingrijpend plan gestuurd voor de herziening van het Europese landbouwsubsidiestelsel. In het stuk pleit de PvdA'er onder meer voor innovatie zoals nieuwe, efficiëntere irrigatietechnieken en voor 'een verbreding van de vergroening naar bijvoorbeeld klimaatdoelen'.

''De essentie van het verhaal is dat we op een andere manier willen financieren'', licht Van Dam toe. ''Wij willen vergoeden wat voor ons allemaal van waarde is. Dat je buiten de stad weilanden ziet, is voor ons allemaal heel waardevol.''

Lucratiever

''Maar voor een melkveehouder is het nu lucratiever als hij alle onkruid bestrijdt. Dat leidt tot minder biodiversiteit. Minder weidevogels'', zegt Van Dam. ''Als wij van die vogels genieten, vind ik het niet onterecht om de boer daarvoor te vergoeden. De subsidies moeten dus worden gekoppeld aan maatschappelijke opgaven.''

''Landbouw is een van de pijlers waarop Europa is gebouwd. Na de oorlog was een van de belangrijkste ambities dat we genoeg voedsel moesten produceren, zodat we nooit meer honger zouden krijgen. Dat is gelukt. Maar nog steeds gaat 40 procent van wat wij aan Europa afdragen naar het landbouwbeleid. Dan wil ik ook dat het op de toekomst is gericht.''