Werknemers met een flexibel contract moeten via de ondernemingsraad net zoveel inspraak in een onderneming krijgen als hun collega's met een vast contract.

De PvdA komt met een initiatiefwet die dat moet regelen, laat Kamerlid Grace Tanamal weten aan NU.nl.

Nu mogen flexwerkers, zoals zelfstandigen en werknemers die via een uitzend- of payrollconstructie werkzaam zijn, pas na langere tijd stemmen of zich kandidaat stellen voor de ondernemingsraad.

Tanamal wil dat dit gelijk getrokken wordt met mensen met een vast dienstverband. Als het aan haar ligt mogen mensen met een flexcontract al na zes in plaats van dertig maanden stemmen voor de ondernemingsraad.

Ook mogen flexwerkers zich in haar voorstel al na twaalf maanden kandidaat stellen voor de ondernemingsraad. Nu ligt die termijn eveneens op dertig maanden.

"Werknemers moeten gelijke kansen en rechten krijgen binnen een onderneming", zegt Tanamal. De ondernemingsraad moet volgens haar ook een afspiegeling zijn van de werkvloer. Met het almaar toenemend aantal flexwerkers, waaronder zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers), moeten er aanpassingen komen, zegt Tanamal.

Toename

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende vorige week dat er in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 2,1 miljoen zelfstandigen met een baan zijn. Daarmee is één op de vijf banen voor een zzp'er. Volgens het statistiekbureau neemt het aantal zelfstandigen al jarenlang toe.

De kosten die hierbij komen kijken, zoals het faciliteren van een ondernemingsraad en het uitbetalen van de uren dat flexwerkers hier mee bezig zijn, zijn in het PvdA-voorstel voor rekening van de werkgever.

Tanamal: "Dit plan is ook in het belang van werkgevers, flexwerkers hebben namelijk ook goede ideeën voor het bedrijf waar zij werken. Je moet daarom niet alleen kijken naar het kostenplaatje, maar vooral naar wat het kan opleveren."

De PvdA'er sluit zich met deze oproep aan bij de jongerenorganisaties van de vakbonden FNV en CNV, Young HR en VPC Young Professionals. Zij pleitten eerder voor meer inspraak van flexwerkers omdat deze groep werknemers vaak uit jongeren bestaat.