Premier Mark Rutte kon woensdag zijn ergernis niet verbergen toen CDA-Kamerlid Raymond Knops in het debat over de arrestatie van columniste Ebru Umar stelde dat het kabinet zich veel stelliger had moeten uitlaten richting Ankara.

"Wat een gelul", snauwde de premier het Kamerlid vanuit Vak K toe.

Rutte nam contact op met de Turkse premier Davutoglu, maar Knops vindt dat Rutte president Erdogan had moeten bellen. Ook heeft Knops kritiek op de houding van het kabinet in algemene zin als het gaat over Turkije. Hij doelt onder andere op de Nederlandse houding ten aanzien van de inperking van de persvrijheid in Turkije en de rol van Turkije in de strijd tegen IS.

Dat kon op de zichtbare en hoorbare afkeuring van Rutte en minister Koenders (Buitenlandse Zaken) rekenen. Rutte noemde de opmerkingen van Knops "bizar". "Wij hebben Turkije direct duidelijk gemaakt dat dit niet kan."

De premier wees erop dat de stille diplomatie van Buitenlandse Zaken ervoor gezorgd heeft dat Umar Turkije op korte termijn kon verlaten. 

Persvrijheid

De Kamer debatteerde woensdag over de arrestatie, de persvrijheid maar ook over de rol die de migratiedeal met Turkije speelt in de hele kwestie.

Umar werd drie weken geleden door de autoriteiten in Turkije opgepakt na een aantal tweets over Erdogan. Vorige week dinsdag kreeg ze te horen dat zij na twee weken landarrest Turkije mocht verlaten.

Het Turkse Openbaar Ministerie onderzoekt nog of de uitlatingen van Umar strafbaar zijn. Mocht het tot een veroordeling komen, dan kan het kabinet het zich niet voorstellen dat ze zal worden uitgeleverd omdat het gaat om een klein vergrijp, zei Rutte. Desalniettemin wil een deel van de Kamer de verzekering dat het kabinet niet tot een eventuele uitlevering zal overgaan.  

Turkse bemoeienis

Nederland en Turkije liggen de laatste jaren vaker met elkaar in de clinch. In 2013 sprak Erdogan zijn onvrede uit over de opvang van het Turks-Nederlandse jongetje Yunus dat werd opgevangen door een lesbisch pleeggezin.

In oktober vorig jaar ontvingen Turkse Nederlanders een brief van de partij van Erdogan om bij de Turkse verkiezingen op de partij van Erdogan te stemmen.

Vorige maand riep het Turkse consulaat op om, naar aanleiding van de Böhmermann-affaire in Duitsland, beledigingen aan het adres van Erdogan te melden. Hoewel het Turkse consulaat verzekerde dat het om een misverstand zou gaan, plaatst Rutte het incident in een reeks incidenten die geen positief beeld schetst. "Dit raakt de samenleving en creëert onderlinge spanningen die ongewenst zijn."

VVD-Kamerlid Han ten Broeke spreekt van een optelsom die de urgentie bij het kabinet moet vergroten. Hij wil dat het kabinet onderzoekt hoever de beïnvloeding van de Turkse regering in de Nederlandse samenleving reikt. De VVD'er vreest dat de Turkse bemoeienis zal leiden tot sektarische spanningen in de Turks-Nederlandse gemeenschap.

Rutte wees erop dat er al een onderzoek gaande is naar de rol van Turkse organisatie en de invloed van die organisaties op de integratie van Turkse-Nederlanders.