De bijstand op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius wordt op termijn verhoogd. Het is een van de stappen die het kabinet neemt om de armoede te bestrijden op de BES-eilanden, oftewel Caribisch Nederland die in 2010 bijzondere gemeenten van Nederland werden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties reageerde donderdag op het rapport van de commissie-Spies die de nieuwe staatkundige structuur onderzocht. Uit het rapport kwam vorig jaar naar voren dat er veel onvrede is op de eilanden.

De verwachtingen waren hoog toen de nieuwe structuur van kracht werd. Maar de armoede groeide, de onveiligheid nam toe en eilandbewoners klaagden over nieuwe wetgeving. "De balans is nog niet positief", zei commissievoorzitter Liesbeth Spies destijds bij de presentatie van het rapport.

Er komt nu een sociaal minimum op de BES-eilanden. De onderstand (zoals de bijstand daar heet) kan daar "dan in stappen naar toe groeien". Het huidige niveau van de onderstand is volgens het kabinet namelijk "relatief laag" ten opzichte van het wettelijk minimumloon.

Impuls

Het kabinet wil de sociaal economische ontwikkeling van de eilanden een impuls geven. Zo gaat onder meer het ministerie van Economische Zaken helpen bij consumentenbescherming en krijgen de eilanden meer tijd om Nederlandse wetten over te nemen. Verder wordt de ambtelijke organisatie versterkt en de woningmarkt verbeterd.