De meeste gemeenten in Nederland hebben vorig jaar geld overgehouden op het zorgbudget. Het gaat naar schatting om zeker 310 miljoen euro in totaal. 

Dat blijkt uit een onderzoek naar de uitgaven voor de jeugdzorg- en Wmo-taken door de NOS en het vakblad Binnenlands Bestuur.

Negen op de tien gemeenten hielden geld over op het gebied van dagbesteding, begeleiding en ondersteuning. En zes op de tien gemeenten hadden eind vorig jaar nog geld op de plank liggen voor huishoudelijke hulp.

Enquête

Aan de enquête deed bijna een derde van de gemeenten, 126 van de 390, mee. Ruim de helft daarvan had op de post Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zelfs een overschot van 15 procent of meer. Voor alle gemeenten samen zou dat neerkomen op een bedrag van minstens 310 miljoen euro.

Voor dit jaar verwacht ruim de helft van de gemeenten opnieuw overschotten op de Wmo-uitgaven. Wel vrezen gemeenten (vier op de tien) dat ze voor jeugdzorg meer geld kwijt zijn dan is begroot.

De gemeenten denken voor dit jaar geld over te houden, doordat ze vorig jaar op de diverse posten hebben bezuinigd en strenger waren met inkopen.

Boze ouderen

Ouderenbond ANBO noemt het "ongehoord" dat gemeenten zo'n terughoudend beleid voeren op het gebied van de Wmo. "Veel gemeenten bliezen hoog van de toren dat ze te weinig geld kregen om goede ondersteuning te bieden, en nu blijken ze ruim over te houden", aldus directeur Liane den Haan.

Volgens Den Haan houden gemeenten geld over doordat ze te weinig uren aan huishoudelijke hulp toekennen, bezuinigen op tarieven van thuiszorgorganisaties, casemanagers ontslaan en te hoge eigen bijdragen rekenen waardoor mensen zorg mijden.

Ze vindt dat de controle op het Wmo-budget flink moet worden opgeschroefd zodat het geld juist wordt besteed.

Onacceptabel

Ook vakbond FNV vindt het "onacceptabel" dat geld dat bedoeld is voor de zorg, niet naar de zorg gaat. "Het is onbegrijpelijk dat zorggeld niet wordt uitgegeven terwijl tienduizenden thuiszorgmedewerkers worden ontslagen of worden gedwongen om loon in te leveren en nog veel meer kwetsbare mensen hun zorg verliezen", aldus Sarah Dobbe van de FNV.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) verklaarde in een reactie tegenover de NOS dat te zuinig zijn 'nooit goed is’. "Wethouders en raadsleden in gemeenten eens goed bij zichzelf te rade gaan en de vraag beantwoorden: zijn we zuinig of zijn we eigenlijk een beetje te zuinig?"

Toch vindt Van Rijn het te snel om te concluderen dat gemeenten bewust geld op de plank laten liggen. "Gemeenten zijn voor meer verantwoordelijk geworden dan Wmo zorg alleen. Ik heb signalen dat gemeenten op een totaalbudget voor Wmo en Jeugd van zo'n 8,6 miljard in 2015 weliswaar iets minder besteden dan ingeschat. Maar het lijkt erop dat ze op het terrein van werk en inkomen juist meer uitgeven."