Lidstaten die weigeren te voldoen aan de afspraken om vluchtelingen op te vangen, krijgen als het aan de Europese Commissie ligt een forse boete.

Dat maakt de Europese Commissie woensdag bekend, als onderdeel van de plannen voor een nieuw Europees asielbeleid, met als doel de lasten eerlijker te verdelen.

De 'solidariteitsbijdrage' kan oplopen tot 250.000 euro per geweigerde vluchteling. Dit geld gaat vervolgens naar lidstaten die de afspraken wel nakomen.

In het nieuwe asielsysteem is opgenomen dat in uitzonderlijke gevallen kan worden gekozen voor hervestiging van de vluchtelingen. Dit is volgens de Europese Commissie nodig om landen als Griekenland en Italië, die heel veel vluchtelingen te verwerken krijgen, te ontlasten.

In dat geval treedt een verdeelsleutel in werking waarbij de rijkere EU-landen relatief meer vluchtelingen moeten opnemen dan de armere. Ook wordt gekeken naar de omvang van een lidstaat.

Eerder ontstond rond de vluchtelingencrisis veel weerstand bij met name Oost-Europese landen om vluchtelingen op te vangen.

Dublin

De zogeheten Dublinverordening schrijft voor dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het land waar ze aankomen. Volgens vicevoorzitter Frans Timmermans functioneert dat systeem niet, omdat lidstaten op zichzelf zijn aangewezen en geen hulp van andere landen krijgen. "Het werkt niet meer, we moeten het systeem hervormen." 

Landen die niet solidair zijn door vluchtelingen op te nemen, moeten dan maar bijdragen via financiële solidariteit, zo verdedigde hij de voorgestelde sanctie bij weigering.

De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nu over het voorstel buigen. Een eerdere poging om 160.000 asielzoekers verplicht te hervestigen kwam nauwelijks van de grond, onder meer vanwege verzet uit Oost-Europa. Hongarije gaat een referendum houden over de verplichte asielquota. Slowakije stelt dat met asielquota "de werkelijkheid niet wordt gerespecteerd".

Grenscontroles

Daarnaast zegde de commissie woensdag toe dat Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Noorwegen de mogelijkheid krijgen hun grenscontroles met maximaal zes maanden te verlengen.

Het doel blijft dat de controles voor medio november zijn beëindigd, zoals de commissie begin maart al stelde in een plan om het personenverkeer in de paspoortvrije Schengenzone dit jaar te normaliseren. Aan de controles zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moeten ze doelgericht zijn en beperkt in tijd, locatie en frequentie.

Duitsland begon afgelopen september met de grenscontroles en wil daarmee doorgaan. Verlenging na 12 mei is juridisch echter alleen mogelijk met speciale toestemming van de Europese Commissie. Die kan daar alleen toe besluiten als Griekenland de controle van zijn buitengrenzen nog altijd niet op orde heeft.

Video: In 60 seconden: De asielprocedure van vluchtelingen