Het kabinet heeft met gemeenten afgesproken om dak- en thuislozen op te sporen en ze een briefadres te geven.

Dat maakten ministers Edith Schippers (Volksgezondheid) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) maandag bekend.

De maatregel wordt genomen omdat dak- en thuislozen vaak geen vast woon- en briefadres hebben. Het gevolg is dat ze daardoor geen aanspraak kunnen maken op een zorgverzekering en medische zorg. 

Het ministerie van Volksgezondheid stelt ook een noodregeling voor, waarbij mensen worden geholpen die de benodigde papieren niet op orde hebben. Daarna wordt zo snel mogelijk gezorgd voor het briefadres en de verzekering.

Bredere aanpak

De overeenkomst tussen de overheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten maakt deel uit van een bredere aanpak van de problemen rond verwarde personen waartoe het kabinet onlangs besloot.

Zo werkt de overheid samen met zorgverzekeraars om voldoende opvangplaatsen te creëren voor verwarde mensen. Mensen met ernstige psychische problemen kunnen hierdoor eerder de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Van der Steur belooft er ook voor te zorgen dat geen gedetineerde verzekeringsplichtige zonder zorgverzekering de gevangenis verlaat. Hierdoor moet het aantal mensen zonder zorgverzekering worden verminderd.