De participatiewet leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt tussen mensen met een handicap.

Dit blijkt uit een enquete van het KRO-NCRV-programma De Monitor en brancheorganisatie OVAL onder honderd reïntegratiebedrijven. De wet geldt sinds 1 januari 2015 en is juist bedoeld om mensen met een arbeidshandicap aan een baan te helpen.

Volgens de Participatiewet moeten zowel publieke als private partijen voor 2026 stapsgewijs 125.000 extra banen creëren voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn om zelf het wettelijk minimumloon te verdienen.

De publieke sector neemt 25.000 banen voor zijn rekening, het bedrijfsleven moet voor de resterende honderdduizend arbeidsplaatsen zorgen.

Oneerlijke concurrentie

Mensen die in aanmerking komen voor deze 'garantiebanen' zijn geregistreerd in het doelgroepregister. Werkgevers kunnen een boete krijgen als ze te weinig mensen aannemen uit het register. Niet iedereen met een beperking komt echter in aanmerking voor het register, alleen de zwaarste gevallen zouden worden toegelaten. Uit de enquête van De Monitor blijkt dat dit leidt tot oneerlijke concurrentie en verdringing.

Van de re-integratiebedrijven geeft 62 procent aan dat mensen met een beperking die niet in het doelgroepregister staan moeilijker aan een baan komen dat mensen die wel zijn opgenomen in dit register. Ook zegt 15 procent van de ondervraagden dat ze het weleens hebben meegemaakt dat iemand die niet in het register voorkwam, werd ontslagen zodat een werkgever iemand kon aannemen die wel in het doelgroepregister stond. 

Gehandicaptenverdrag 

Het College voor de Rechten van de Mens laat zondag in de uitzending hierover weten dat de verdringing op de arbeidsmarkt in strijd is met het gehandicaptenverdrag van de Verenigde Naties. De organisatie vindt dat de wet moet worden aangepast als de verdringing op grote schaal voorkomt.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) laat in de uitzending weten dat er naar de wet moet worden gekeken als "in de praktijk blijkt dat er rare neveneffecten aan deze wet zitten".  

De uitzending van De Monitor is zondag om 22.50 uur op NPO2.