PvdA-leider Samsom vindt dat leerkrachten meer tijd moeten krijgen om lessen voor te bereiden en kinderen zouden vanaf hun tweede al spelenderwijs moeten leren.

De basisschool zou meer lesuren moeten kunnen geven en op de middelbare scholen moeten meerdere lesniveaus worden aangeboden, zo stelt Samsom in het essay 'De nieuwe school', gepubliceerd op onder meer de eigen site van de PvdA.

Samsom lanceert het plan samen met Eric van ’t Zelfde. Hij is directeur van de Hugo de Groot-school in Rotterdam-Zuid, die met een aantal van dergelijke maatregelen volgens de PvdA van één van de slechtste tot één van de beste scholen werd. Dat kwam vooral door liefdewerk, maar ''deze aanpak -gebaseerd op vrijwillige inzet- is op de lange termijn niet houdbaar.''

Met de plannen wil Samsom verder onder meer de tweedeling in het onderwijs te lijf. Want, zo zegt de PvdA-leider, in onderwijs ''investeren we te weinig''.

''De verheffende waarde van onderwijs is vanzelfsprekend. Maar er is een andere, minstens zo cruciale opdracht voor ons onderwijs: verbinden. School is de plek waar je van jongs af aan zelfvertrouwen ontwikkelt, waar je wordt geaccepteerd en gerespecteerd en waar je andere kinderen ontmoet en leert omgaan met verschil”, aldus het tweetal.

Plan indienen

''PvdA-fractieleider Diederik Samsom moet geen essay schrijven over zijn nieuwe visie op het onderwijs, maar een plan indienen in de Tweede Kamer en voorleggen aan zijn eigen onderwijsminister.’’ Zo reageert een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond (AOb) op de nieuwe onderwijsideeën van de PvdA.

De AOb kan ''best een eind meegaan’’ in het PvdA-plan om onder andere meer brede scholengemeenschappen te openen om zo de tweedeling in het onderwijs tegen te gaan. ''Het klinkt allemaal erg mooi, maar de PvdA heeft nu een grote regeringsfractie en het is nog maar de vraag hoe het er na de verkiezingen uitziet.’’

Daarom spoort de AOb de PvdA aan om direct de daad bij het woord te voegen en plannen in te dienen die een vertaling zijn van die visie op het onderwijs. ''Kortom, maak er direct werk van.’’

Kansen

De Inspectie van het Onderwijs concludeerde recent echter dat kinderen niet dezelfde kansen krijgen. Dat komt onder meer doordat hoogopgeleide ouders meer bezig zijn met de opleiding van hun kind.

Mogelijk hebben leraren en schoolleiders ook wel vooroordelen en krijgen kinderen van hoogopgeleide ouders ook meer kansen. Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau toonde onlangs aan dat verschillen toenemen, aldus Samsom en Van 't Zelfde.

Tweedeling

''Een nieuwe tweedeling is gaande, eentje die over meer dan inkomen of vermogen gaat. Juist andere vormen van menselijk kapitaal, zoals arbeidsmarktpositie, gezondheid, partnerkeuze en maatschappelijke status raken ongelijk verdeeld. Deze nieuwe kloof groeit in de breedte én in de diepte: de verschillen worden hardnekkiger en dreigen een erfelijk karakter te krijgen. Dat is funest voor de cohesie in de samenleving'', waarschuwen de PvdA-voorman en de schooldirecteur.