Nederlandse jihadisten die vrijwillig in Syrië verblijven, kunnen mogelijk toch strafbaar worden gesteld. Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) kijkt of dat mogelijk is.

Van der Steur is hierover in overleg met het Openbaar Ministerie (OM). Voor de zomer laat de minister de Tweede Kamer weten wat het overleg heeft opgeleverd, zei hij donderdagavond in overleg met de Kamer.

Tot nu toe voelde het kabinet er weinig voor om verblijf in Syrië strafbaar te stellen. Na recente onderzoeken die onder meer aangaven dat Syriëgangers eigenlijk niet in dit gebied kunnen zijn zonder dat ze worden voorbereid op de strijd, heeft de minister het er nogmaals met het OM over gehad.

Van der Steur sprak zelf donderdag van voortschrijdend inzicht. Het is goed dat de Kamer ons scherp houdt, verwees hij naar de aanhoudende vragen van partijen om verblijf in Syrië strafbaar te stellen.

Gebiedsverbod

Donderdag bleek ook dat een Kamermeerderheid zich erin kan vinden dat de minister van Veiligheid en Justitie straks potentiële terroristen een gebiedsverbod mag opleggen. Of een verbod op contact met andere jihadisten.

De rechter kan zo’n besluit wel toetsen, maar pas achteraf. Van de PvdA mag het omdat het nationale belang dan in het geding is. Maar de partij wil wel dat de minister goed contact heeft met het lokale bestuur. Ook de VVD vindt deze preventieve maatregelen nodig om erger te kunnen voorkomen.

Kritisch

D66, GroenLinks, SP en de Groep Kuzu/Öztürk zijn kritisch. Zij voorzien dat de minister wel erg veel macht krijgt als hij zonder tussenkomst van de rechter dit soort maatregelen mag opleggen. D66 twijfelt of deze maatregelen echt iets toevoegen, GroenLinks spreekt van symboolwetgeving. Angst is een slechte raadgever, vindt Tunahan Kuzu.

VVD, CDA, PVV, SGP en Groep Bontes/Van Klaveren vragen zich af waarom het kabinet deze maatregelen wil vastleggen in een tijdelijke wet die na vijf jaar zou vervallen. Geen enkel Kamerlid denkt dat de terreurdreiging dan voorbij is. Van der Steur gaat daarover nadenken. Hij verklaarde dat de maatregelen vergaand zijn en dus tijdelijk zouden moeten zijn.