Het kabinet stelt 500 miljoen euro extra beschikbaar voor de integratie van asielzoekers die in Nederland mogen blijven.

Gemeenten krijgen het extra geld voor taallessen, de begeleiding naar werk en voor onderwijs van vluchtelingenkinderen. Eerder circuleerde in de media een bedrag van 700 miljoen euro.

353 miljoen euro komt uit het budget van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De overige 150 miljoen gaat ten koste van de andere ministeries.

Ministers Lodewijk Asscher (Integratie), Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Jan van Zanen maakten dat donderdag bekend.

"We moeten leren van de fouten uit het verleden. We hebben een gedeeld belang en dat is dat de integratie moet slagen", zei Asscher.

November

Het akkoord is een nadere uitwerking van het bestuursakkoord van november vorig jaar. De partijen maakten toen afspraken over onder andere de huisvesting van asielzoekers met een verblijfstatus. Dat was nodig om de doorstroming uit de noodopvang en asielzoekerscentra te bevorderen.

Op dit moment wachten er nog 16.000 statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, in azc's op een woning. Het extra geld dat het kabinet beschikbaar stelt is alleen bedoeld voor gemeenten die ook een woning voor de asielzoekers beschikbaar stellen. "Een prikkel" voor de gemeenten om werk te maken van de huisvesting, zegt Plasterk.

De VNG is tevreden met het akkoord. De gemeenten krijgen 140 miljoen euro voor onder andere taallessen en werkbegeleiding. De kosten die zij maken voor de opvang, integratie en participatie van vergunninghouders gaan niet meer ten koste van de bestaande voorzieningen. Dat betekent bijvoorbeeld dat het zwembad niet gesloten hoeft te worden vanwege de opvangkosten. Dat is goed voor het draagvlak in de samenleving, aldus Van Zanen.

Screening

Om de statushouders snel te laten meedraaien worden zij in de azc's gescreend op hun werkervaring en diploma. Dat wordt meegewogen in uiteindelijke plaatsing in een gemeente. Asscher: "Tijdens de procedure willen we kijken wat de talenten van mensen zijn en toetsen we de diploma's. Zo sturen we een ict'er niet naar Urk en een visser niet naar Eindhoven."

Dat betekent echter niet dat kansarme regio's geen statushouders hoeven te ontvangen. Hoe dit in de praktijk wordt vormgegeven, is nog niet duidelijk.

Tevreden

Vluchtelingenwerk Nederland is redelijk tevreden over het nieuwe akkoord tussen kabinet en gemeenten over de integratie van asielzoekers die mogen blijven. "De reële kosten van de gemeenten worden hiermee gedekt. Dat is goed", aldus Martijn van der Linden van de organisatie.

Met het akkoord wordt volgens hem "het beste gemaakt van de slechte situatie in de asielzoekerscentra" door een begin te maken met de integratie. 

Video: Asielprocedure in Nederland in 60 seconden

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland