De Europese Commissie daagt Nederland voor het Europees Hof van Justitie over spoorveiligheid. De Nederlandse regelgeving is niet op orde. 

Zo is onder meer een Europese richtlijn die voorschrijft hoe de Nederlandse Autoriteit voor Spoorveiligheid besluiten moet nemen, nog altijd niet in wetgeving omgezet.

Brussel is het gedraal van Nederland zat en daarom besloot het dagelijks bestuur van de EU donderdag de kwestie voor te leggen aan het Europees Hof van Justitie. Nederland riskeert een flinke boete als de commissie in het gelijk wordt gesteld.

Nederland heeft ook de voorgeschreven criteria op grond waarvan een onderzoek moet worden ingesteld naar een incident op het spoor, nog niet doorgevoerd. Bovendien voldoen de Autoriteit voor Spoorveiligheid en de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog niet aan alle verplichtingen op het gebied van rapportages. Daarnaast heeft Nederland de Europese regels over de vergunning voor het in dienst stellen van voertuigen op het spoor nog niet omgezet.

De richtlijnen had al in april 2006 in wetgeving moeten zijn omgezet. Nederland was al door Brussel gewaarschuwd. In oktober werd Nederland al door Brussel op de vingers getikt.

Brussel had een wetswijziging liever sneller gezien, maar dat kost nu eenmaal tijd, aldus het ministerie van Infrastructuur. De wetswijziging is echter zo goed als uitgewerkt en kan nu snel naar de Tweede Kamer.

Voorrang

Er zal om voorrang voor de behandeling worden gevraagd. Het gaat volgens het departement onder meer om het wijzigen van een vergunningstermijn van acht weken in vier maanden. Verder moet duidelijk worden vastgelegd of de eisen waaraan een voertuig moet voldoen voordat het het spoor op mag, Nederlandse zijn of Europese.