Minister Jet Bussemaker van Onderwijs zal er niet voor terugschrikken om een wetswijziging in te dienen over de waarde van de Cito-toets voor het schooladvies voor de middelbare school. 

Deze wijziging moet een einde te maken aan de ongelijkheid in het onderwijs. "Als de Cito-score hoger is dan het oordeel van de leraar, laat ik de Cito-score zwaarder wegen. De Cito moet dan leidend zijn."

De minister zei dit zondag in het programma WNL Op Zondag. "Ik vind dat er nu iets moet gebeuren. Voor volgend jaar moet de wet al gewijzigd worden, ik zal daarover het gesprek met de Kamer aangaan", aldus Bussemaker.

Uit het jaarverslag van de Inspectie van Onderwijs blijkt dat niet alle leerlingen de kans krijgen om het onderwijs te volgen dat het beste bij hen past. Kinderen met lager opgeleide ouders krijgen soms een lager advies dan kinderen met hoger opgeleide ouders, terwijl ze hetzelfde hebben gepresteerd.

Bussemaker doet een oproep aan leraren: "Laat het ook nu niet gebeuren dat kinderen die de Cito dit jaar goed maken, met een te laag advies naar de middelbare school gaan. Kijk goed naar het resultaat van de Cito en laat dat leidend zijn."

MBO

Bussemaker maakte zondag ook bekend dat ze een wetsvoorstel heeft ingediend dat studenten met de juiste vooropleiding het recht moeten krijgen om toegelaten te worden tot de mbo-opleiding van hun keuze, mits zij de juiste vooropleiding hebben.

Nu is dat nog niet wettelijk geregeld waardoor er onduidelijkheid over de toelating kan ontstaan of zelfs leerlingen kunnen worden geweigerd.

De minister wil hiermee de overgangen tussen het voortgezet onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs verbeteren omdat leerlingen nu nog te vaak stranden.