De dramatische percentages van het aantal nieuwkomers dat slaagt voor het inburgeringsexamen zijn voor minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) aanleiding om te onderzoeken of de vragen die de cursisten krijgen voorgeschoteld wel deugen. 

Onder druk van oppositiepartijen SP en D66 zal de minister ook kijken of de Onderwijsinspectie een rol moet krijgen in de toetsing van het onderwijsaanbod voor de inburgeraars. Donderdag werd in de Tweede Kamer gedebatteerd over het inburgeringstraject.

Woensdag stuurde de PvdA-bewindsman de inburgeringscijfers naar de Kamer. Van de 53.000 inburgeraars moeten er nog 47.000 voldoen aan de inburgeringsplicht. Volgens de nieuwe inburgeringswet, die sinds 1 januari 2013 van kracht is, krijgen nieuwkomers drie jaar om het traject met succes af te ronden. 

Van de nieuwkomers uit het eerste kwartaal van 2013 was op 1 april de helft niet geslaagd voor het inburgeringsexamen. Voor deze groep is de termijn bijna of helemaal verstreken. 

"Zorgwekkend", noemde Asscher de cijfers, "schrikbarend", vond de VVD en de PvdA kwalificeerde de uitkomsten als "alarmerend".

Video: Reactie Asscher over inburgeringsexamen

Asscher neemt vragen in inburgeringsexamen onder de loep
Asscher neemt vragen in inburgeringsexamen onder de loep

Evaluatie

Ook de oppositiepartijen zijn geschrokken van het lage aantal nieuwkomers dat het traject met succes weet te doorlopen. Het CDA, de PVV en VNL vinden net als de VVD dat het voor de inburgeraars die het examen niet hebben weten te halen einde oefening is. Dat betekent dat een eventuele bijstandsuitkering moet worden stopgezet en dat de verblijfsstatus niet kan worden verlengd.

SP, D66 en GroenLinks willen samen met de PvdA dat de minister nog eens kritisch kijkt naar zijn eigen beleid en onderzoekt hoe het kan dat de slagingspercentages zo laag zijn. Asscher kondigde dinsdag al aan dat er een onderzoek loopt, maar volgens SP-Kamerlid Sadet Karabulut is het ministerie niet de aangewezen partij om het eigen beleid te evalueren.

Net als D66 wil zij dat de Onderwijsinspectie de examens, de "bureaucratische jungle", de wachtlijsten voor taallessen en de begeleiding nog eens grondig onder de loep neemt. Volgens de partijen gaat het beleid van de PvdA-minister te veel uit van de zelfredzaamheid van de inburgeraars, terwijl zij juist een zetje in de goede richting nodig zouden hebben.

VVD, CDA, PVV en VNL verwachten van nieuwkomers dat zij zelf motivatie tonen om de taal zelf te leren om vervolgens snel aan een baan te komen en mee te draaien in de samenleving.

Video: Asielprocedure in Nederland

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie: In60seconds