Een Kamermeerderheid wil dat klanten van prostituees die duidelijk worden uitgebuit strafbaar worden. Het is echter nog de vraag of de partijen tot een voorstel komen dat op een meerderheid kan rekenen.

Dat zeggen diverse partijen donderdag tegen NU.nl naar aanleiding van berichtgeving in het Nederlands Dagblad.

Voor het initiatiefwetsvoorstel van ChristenUnie, PvdA en SP, waar ook CDA en SGP achter gingen staan, leek eerst geen meerderheid. Een aanpassing zorgt ervoor dat nu ook GroenLinks kan instemmen, waarmee er een nipte Kamermeerderheid van 76 zetels leek te ontstaan. 

De SGP vindt echter het aanpassingsvoorstel van GroenLinks weer een te forse afzwakking van de wet.

GroenLinks stelde immers voor de wet zo aan te passen dat de klant aangepakt kan worden als er een "ernstig vermoeden" is van uitbuiting. In het eerdere voorstel werd gesproken van een "redelijk vermoeden".

Criminaliseren

De VVD is sowieso nog niet overtuigd. "Voor ons is van belang in hoeverre een klant kon weten of behoren te weten dat sprake was van mensenhandel. Het wetsvoorstel voegt 'vermoeden' toe. Dat is ons te vaag en criminaliseert de klant van een legaal beroep", stelt VVD-Kamerlid Foort van Oosten tegenover NU.nl.

"De vraag die beantwoord moet worden is of 'een ernstig vermoeden' voldoende te bepalen is. Dat is ons nu nog niet voldoende helder."

Het CDA kan leven met de aanpassing, maar niet van harte. "Als het niet anders kan dan moet het maar zo. Maar het is wel een gemiste kans om eerder in te kunnen ingrijpen. Nu ligt de drempel voor vervolging hoger", aldus CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg.