Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) is niet bereid om gehoor te geven aan de roep van basisscholen om meer geld vrij te maken voor taalles voor asielkinderen.

"Basisscholen krijgen op basis van het aantal asielzoekerskinderen dat zij opvangen extra bekostiging. Dat is al jaren zo. Grotere instroom betekent dat ze dus ook meer geld krijgen", zegt Dekker woensdag bij monde van een woordvoerder tegen NU.nl.

"Jonge kinderen pikken taal snel op, vandaar dat in deze regeling wordt uitgegaan van één jaar extra geld. Als de kinderen daarna nog extra ondersteuning nodig hebben, zijn daar andere regelingen voor."

De koepel van basisscholen, PO-raad, had om extra geld gevraagd, omdat de rijksbijdrage onvoldoende zou zijn om de instroom van asielkinderen aan te kunnen. Scholen en gemeenten zouden nu honderden euro's per leerling zelf moeten bijdragen.

Dit zou blijken uit een enquête onder tweehonderd schoolleiders die taallessen aanbieden.

Achterstanden

Volgens Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, is het een illusie om te denken dat de achterstanden in een jaar zijn in te lopen.

"Een eenmaal opgelopen achterstand op jonge leeftijd, loopt een kind niet of nauwelijks in. Die ondervindt daar zijn hele verdere leven de nadelen van", stelt Den Besten. "Als we niet nú investeren in goed onderwijs aan vluchtelingenkinderen, creëren we bij deze kinderen onnodige achterstanden."

Volgens haar gaat het geld dat scholen nu zelf moeten bijdragen aan de asielkinderen ten koste van andere leerlingen.

Compliment

PvdA-Kamerlid Loes Ypma vindt dat Dekker de scholen tegemoet moet komen en wel meer geld moet uittrekken. 

"Scholen waar vluchtelingenkinderen welkom zijn verdienen een groot compliment en voldoende geld", stelt ze. "Juist voor deze kinderen die al zoveel hebben meegemaakt is samen naar school gaan met Nederlandse kinderen en de taal leren belangrijk voor de integratie."

Haar VVD-coalitiegenoot Karin Straus loopt minder warm voor het verlagen van de drempel voor financiering aan scholen. Zij vreest dat daardoor niet de kwaliteit van het onderwijs toeneemt, maar wel de kosten.

"Dit is alleen maar betaalbaar als je bereid bent om bijvoorbeeld op onze eigen leerlingen te bezuinigen. Daar is de VVD niet toe bereid", aldus Straus. "Elke euro kunnen we maar een keer uitgeven en om de komende tijd goed onderwijs voor álle leerlingen te kunnen organiseren is het nodig om kritisch naar de extra uitgaven te blijven kijken."

Zorgen

GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff diende eerder al een motie in om meer geld voor onderwijs voor asielkinderen te krijgen. Hij ziet het onderzoek van de PO Raad als een extra bewijs van de noodzaak daarvan.

"De onderzoeksresultaten baren mij grote zorgen. Nu leggen scholen en gemeenten er zelf geld op toe. Dat leidt tot financiële problemen en kan niet voortduren", aldus Grashoff.

"Ik vraag daarom opnieuw aan de staatssecretaris om basisscholen ook in het tweede jaar extra te bekostigen. Leer- en taalachterstanden zijn niet binnen één jaar ingelopen, zo weten we uit onderzoek."

Dekker is momenteel wel bezig met een Kamerbrief waarin de financiële consequenties van de vluchtelingenstroom voor het onderwijs in kaart worden gebracht.

Video: Asielprocedure in Nederland

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie: In60seconds