Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 zijn er minder studenten doorgestroomd vanuit het middelbaar onderwijs naar het hoger onderwijs.

De instroming daalde van 71 procent naar 64 procent, blijkt uit een brief van minister Jet Bussemaker (Onderwijs) aan de Tweede Kamer.

Volgens Bussemaker ligt dit niet aan het leenstelsel. Volgens haar zijn er meer studenten in 2013 en 2014 doorgestroomd om nog gebruik te kunnen maken van de basisbeurs. Nu het leenstelsel actief is zouden meer toekomstige studenten een tussenjaar nemen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft kritisch gereageerd op de daling van het aantal eerstejaars studenten. "Uit deze monitor blijkt dat het leenstelsel juist de kwetsbare groepen studenten extra hard raakt. Studenten met een handicap, eerste generatiestudenten, studenten met een niet-westerse allochtone achtergrond, studenten met een aanvullende beurs en studenten die vanuit het mbo doorstromen naar het hbo. Juist de studenten die kwetsbaar zijn, staan in toenemende mate onder druk."

Eerste generatiestudent

Volgens Bussemaker blijkt uit het eerste jaar dat dat niet het geval is. Volgens haar zijn de gevolgen van het leenstelsel volgens verwachting. Er komt wel een verdere onderzoek waarom de zogenaamde eerste generatiestudenten, studenten wier ouders niet hebben gestudeerd, minder doorstromen naar het hoger onderwijs. Hun aandeel is gedaald van 43 naar 38 procent.

De daling van het aantal studenten ligt volgens Bussemaker ook aan de hogere eisen die worden gesteld door de scholen. Zo daalde het aantal eerstejaarsstudenten op de pabo met 35 procent.

Sinds de invoering van het leenstelsel wordt er door de studenten 100 euro extra per maand geleend. Ook dat is volgens Bussemaker conform de verwachtingen.