Het is praktisch en juridisch niet haalbaar om vanaf 2025 alleen nog de verkoop van auto's toe te staan die geen vervuilende stoffen uitstoten. Dat schrijft minister Henk Kamp (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer nam vorige maand een motie met die wens aan. De minister kan hier echter niet aan tegemoetkomen. "Voertuigen die in een EU-lidstaat een typegoedkeuring hebben verkregen, mogen in Nederland verkocht worden. De regels voor de interne markt staan het verbieden van de verkoop en de parallelimport van voertuigen met een conventionele verbrandingsmotor niet toe.''

Ook verwijst Kamp naar het enkele jaren geleden gesloten Energieakkoord. Daarin staat het streven dat in 2035 alle nieuw verkochte auto's in staat zijn om emissieloos te rijden. ''Het kabinet hecht eraan dat alle partijen de afspraken uit het Energieakkoord nakomen. Het is van belang dat de overheid zich daarbij opstelt als een betrouwbare partner. Het zou onzekerheid creëren voor de ontwikkelingen op het terrein van elektrisch vervoer als de afspraken eenzijdig worden gewijzigd.''

De minister zet ook zijn vraagtekens achter de haalbaarheid. ''Op dit moment zijn er ruim 90.000 elektrische auto’s in Nederland, waarvan 10 procent volledig elektrisch is. De emissieloze auto’s zijn dus een beperkt deel van het totale aantal elektrische auto’s. Op jaarbasis bedraagt het percentage volledig elektrische nieuwverkopen 0,6 over 2015, en dat percentage is de afgelopen jaren vrij stabiel geweest.''

Video: De opwarming van de aarde in 60 seconden

PvdA’er Jan Vos is blij dat het kabinet aangeeft dat het belang hecht aan de verdere ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland en dat het de motie ziet als aansporing om daarmee door te gaan. Het kabinet geeft ook aan dat ontwikkelingen sneller kunnen gaan dan verwacht en daarmee ambities kunnen worden versneld. Vos is van dat laatste overtuigd. ''Praktisch kan het. Die auto’s rijden al. In Noorwegen is twee derde van de nieuw verkochte auto's al elektrisch.''