Meerdere organisaties en journalisten roepen Kamerleden in een open brief op om voor de nieuwe Wet open overheid te stemmen. De wet moet tot meer transparantie bij de overheid leiden.

De Wet open overheid is een initiatiefwet van GroenLinks en D66. Met de wet kan de overheid informatie op een actieve manier openbaar maken.

Volgens de ondertekenaars verbetert de wet de informatiepositie van inwoners, bedrijven, belangenorganisaties, journalisten en andere overheden.

De huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) werkt volgens de ondertekenaars niet goed. "Doordat de overheid haar informatiehuishouding niet op orde heeft, kan minimaal de helft van het aantal Wob-verzoeken niet binnen de gestelde termijnen worden behandeld", legt ondertekenaar Open State Foundation uit. 
 
37 organisaties hebben de brief (pdf) ondertekend. Onder de ondertekenaars zijn Oxfam Novib, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, privacyorganisatie Bits of Freedom en NU.nl. Op 19 april wordt er over de wet gestemd.