Het moet afgelopen zijn met fraude met gelden die bedoeld zijn om mensen te prikkelen buiten de spits te reizen.

Dat vinden VVD en PvdA, zo laten zij desgevraagd weten aan NU.nl.

Zij willen dat minister Melanie Schultz (Infrastructuur) met gemeenten en provincies in gesprek gaat over hoe fraude kan worden voorkomen en onterecht gegeven geld kan worden teruggevorderd.

"Dit is onacceptabel", vindt VVD-Kamerlid Barbara Visser. "Gewoon terugvorderen die handel en als dat niet kan een boete opleggen."

Het AD publiceerde woensdag een inventarisatie van projecten waarbij deelnemers onterecht geld ontvingen om buiten de spits de weg op te gaan. Het zou gaan om duizenden gevallen, waarbij in 4.200 gevallen de vergoeding is stopgezet.

In die gevallen kwam uit onderzoek naar voren dat zij bijvoorbeeld een verhuizing of verlof niet hadden doorgegeven. Bij een project in Rotterdam kwam bovendien naar voren dat kentekens of adressen niet klopten.

Schultz stelde in reactie daarop dat moedwillig frauduleus handelen moeilijk is vast te stellen en benadrukte dat het project wel effectief is.

Beleidshomeopathie

Die houding verbaast Duco Hoogland (PvdA): "Er moet niet zomaar fraudegevoelig geld worden weggegeven. In Rotterdam krijgen mensen 350 euro voor een fiets. Of ze die echt gebruiken is niet te controleren. Dat is beleidshomeopathie waarvan niet te meten is of het werkt", vindt hij.

Visser eist ook een actievere houding om deze praktijken aan te pakken. "Dit geld alsjeblieft gewoon slim investeren in extra verkeersstroken en slimme systemen op en langs de weg, in plaats van gedragsbeïnvloedingsprojecten waarmee gefraudeerd kan worden en de structurele effectiviteit nog ver te zoeken is", aldus de VVD-politica. 

Hoogland en Visser willen op korte termijn met Schultz over de kwestie in debat.