Het kabinet overweegt op korte termijn nog twee kolencentrales te sluiten. Het gaat om Amercentrale 9 (bij Geertruidenberg) en Hemweg 8 (bij Amsterdam). Dit najaar wordt definitief een knoop doorgehakt.

Het dichtgaan van de twee centrales die in de jaren negentig zijn gebouwd, komt bovenop de eerder afgesproken sluiting van de vijf oudste kolencentrales in Nederland.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) reageren hiermee op het klimaatakkoord in Parijs en op de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak. In de door duurzaamheidsorganisatie Urgenda aangespannen zaak oordeelde die dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Dijksma en Kamp denken door de sluiting van nog twee kolencentrales de uitstoot van het vervuilende broeikas kooldioxide (CO2) verder terug te dringen, schrijven zij zaterdag aan de Tweede Kamer. Zij willen de komende tijd uitzoeken hoeveel de uitstoot van broeikasgassen hierdoor zal verminderen.

Ook wordt onderzocht of het sluiten van de centrales gevolgen heeft voor de elektriciteitsvoorziening en er wordt gekeken naar de kosten voor de Staat.

Klimaatakkoord

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de Nederlandse kolencentrales geleidelijk dichtgaan. Als deze twee kolencentrales inderdaad sluiten, blijven er nog drie open. Het kabinet gaat er van uit dat die niet gesloten hoeven te worden vanwege het 'klimaatvonnis'.

De bewindslieden haken ook aan bij onderzoek dat op de ministeries is gedaan naar maatregelen om de CO2-uitstoot zo terug te dringen dat de vorig jaar in Parijs gemaakte klimaatdoelen worden gehaald. Het klimaatakkoord was een historische klimaat-mijlpaal voor de wereld en mag zijn glans niet verliezen, vindt Dijksma. "Nederland zet met deze afspraken in op een sterke afname van broeikasgasuitstoot."

Handtekeningen

In 2013 sloot Kamp met tientallen milieuorganisaties en energiebedrijven het Energieakkoord. Daarin is onder meer afgesproken dat in 2020, 14 procent van de energie duurzaam moet zijn. Om dat te realiseren kwamen de partijen overeen om vijf van de tien kolencentrales te sluiten.

Greenpeace wil dat alle kolencentrales in ons land dichtgaan om het doel van 25 procent minder CO2-uitstoot in 2020 te bereiken. De organisatie heeft met dat doel 63.000 handtekeningen verzameld.