De Europese Commissie wil asielzoekers eerlijker over de verschillende EU-lidstaten spreiden. Daarom legt de Commissie woensdag verschillende opties op tafel voor een "menselijker en efficiënter" asielbeleid.

Eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans lichtte de plannen woensdagmiddag toe

De meest vergaande optie is een Europees asielsysteem, waarbij het niet meer uitmaakt in welk land iemand asiel aanvraagt. Als een migrant aanspraak kan maken op een verblijfsvergunning, wordt deze direct toegewezen aan een lidstaat. Hoeveel migranten een land moet opnemen wordt bepaald op basis van onder meer de bevolkingsomvang, het welvaartsniveau en het aantal reeds aanwezige migranten.

Bij de tweede, meer behoudende optie blijft het land van aankomst van de migrant verantwoordelijk voor de opvang. Als de druk op sommige lidstaten te hoog wordt, moeten de verschillen worden rechtgetrokken met een 'correctiemechanisme'.

De oud-minister van Buitenlandse Zaken waarschuwde dat vluchtelingen in de toekomst naar Europa zullen blijven komen. Europa zal de mensen die vluchten voor oorlog en vervolging blijven opvangen, maar dat moet wel met een ander asielsysteem.

Het huidige systeem waarbij de eerste lidstaat waar de asielzoeker binnenkomt de asielaanvraag moet behandelen, de zogenoemde Dublin-verordening, is volgens Timmermans "niet eerlijk" en "niet houdbaar". Dit systeem zorgt voor een onevenredige instroom van asielzoekers voor landen als Griekenland en Italië.

Asielshoppen

Een eerder verplicht spreidingsplan voor 160.000 vluchtelingen in Griekenland en Italië heeft tot nog toe vooral tot grote irritatie en weinig resultaat geleid. Pas 1.100 vluchtelingen zijn afgelopen zes maanden werkelijk naar een ander land overgebracht.

Hij pleit daarom voor een systeem waarbij dezelfde procedures doorlopen moeten worden in de eerste lidstaat waar asielzoekers binnenkomen waarna zij via een verdeelsleutel over de lidstaten herverdeeld worden.

Daar is wel voor nodig dat alle lidstaten dezelfde asielprocedures gaan hanteren. Dat betekent dat de Europese lidstaten hun nationale asielregels gelijk moeten trekken: er moeten dezelfde regels gelden voor bijvoorbeeld gezinsmigratie en standaarden van voor asielzoekerscentra.

Zwakte

De onderlinge verschillen noemt Timmermans "een zwakte". "Nationale asielprocedures verschillen nog te veel" en dat leidt volgens de eurocommissaris tot "asielshoppen" en een race naar de bodem. "Lidstaten worden steeds strenger om vluchtelingen aan te moedigen naar een ander lidstaat te vluchten", aldus Timmermans.

Ook blijft samenwerking met derde landen cruciaal, zei hij. Op die manier kan de Europese Unie zorgen voor veilige en legale asielroutes voor mensen die op de vlucht zijn.

De voorstellen van Timmermans zijn een eerste zet in het dialoog dat de lidstaten met elkaar moeten voeren over een nieuw asielsysteem.

Volgens Timmermans zal er op langer termijn een gecentraliseerd Europees asielsysteem moeten komen, maar hij zien dat gezien de huidige politieke verhoudingen dat "niet realistisch" is.