Met de overstap van Gerard Roes, topambtenaar op het ministerie van Veiligheid en Justitie, naar de Raad van State is niks mis, zegt minister Ard van der Steur (Justitie).  

Van der Steur gaf antwoorden op vragen van de SP'er Michiel van Nispen. Die vond de transfer dubieus en rook belangenverstrengeling, maar volgens de bewindsman is dat ten onrechte.

Roes was sinds 2011 directeur-generaal op Veiligheid en Justitie. Hij was er onder meer betrokken bij een reorganisatievoorstel voor de Raad van State.

Die is zelf niet gecharmeerd van splitsing van zijn afdelingen bestuursrechtspraak en advisering aan de regering, iets wat de Tweede Kamer wel wilde en ook in het regeerakkoord stond.

Nu ligt er een wetsvoorstel waarin de splitsing is afgezwakt. Intussen is Roes bij diezelfde Raad staatsraad in buitengewone dienst geworden.

Voorbereiding

Dat Roes "bijdroeg aan de ambtelijke voorbereiding van het genoemde wetsvoorstel" maakt volgens Van der Steur niks uit: "Voor bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstellen dragen ministers en staatssecretarissen verantwoordelijkheid, niet ambtenaren. Of een ambtenaar zich al dan niet met een wetsvoorstel heeft beziggehouden is dus geen relevante factor."

De benoeming is volgens de gewone procedures verlopen, voegt hij toe. En Roes is de juiste man: "Betrokkene beschikt op dit terrein over zeer brede ervaring en deskundigheid."

Splitsing van de Raad is jaren in discussie geweest. De Raad zelf vindt dat bestuursrechtspraak en advisering over wetgeving samen onder haar paraplu moeten blijven vanwege de "vruchtbare mogelijkheden om de rechtsvorming te versterken."

Voorstanders van splitsing vinden het raar dat een instituut dat adviseert over wetten, vervolgens moet rechtspreken over diezelfde wetten.