Inlichtingendienst AIVD heeft onterecht de Bonairiaanse oud-minister en gedeputeerde Jopie Abraham in de gaten gehouden. Dit gebeurde toen hij tussen 2005 en 2010 onderhandelde over aansluiting bij Nederland.

De commissie die toezicht houdt op de AIVD heeft dat vastgesteld, meldt NRC vrijdag. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft de beslissing van de commissie per brief bekendgemaakt aan Abraham.

Deze CTIVD, de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, verrichtte onderzoek nadat de Bonairiaanse oud-politicus een klacht had ingediend over het onderzoek dat de AIVD naar hem verrichtte. Wat de dienst precies fout gedaan heeft, zegt Plasterk niet. Die informatie is "geheim", stelt de minister in de brief.

Ook kan de bewindsman niet zeggen of het onderzoek in Nederland of in het buitenland plaatsvond en op wat voor manier dat gebeurde.

Nationale veiligheid

Ook de reden waarom de CTIVD de klachten van Abraham gegrond heeft verklaard is geheim. Eerder mocht de politicus ook al vanwege de "nationale veiligheid" niet het dossier over zijn zaak inzien.

De vraag waar het bespioneren plaatsvond is van belang omdat de toenmalig minister-president van de Antillen in 2013 al verklaarde geen toestemming te hebben verleend voor zo’n onderzoek. De AIVD had alleen veiligheidsoperaties op Bonaire mogen verrichten als zij die wel gegeven had.