De VVD sluit zich aan bij het voorstel van de PvdA om na 25 jaar te beoordelen of levenslang gestraften gratie kunnen krijgen. Ook de liberalen vinden de huidige regelgeving rondom de levenslange gevangenisstraf niet langer houdbaar. 

Dat bevestigt de VVD na berichtgeving van Trouw. Staatsecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie zou aan een wetsvoorstel werken.  

Anders dan bijvoorbeeld in buurlanden België en Duitsland kent Nederland geen enkele tussentijdse toetsing van de straf. Veroordeelden die levenslang hebben gekregen, kunnen alleen vrijkomen door gratieverlening door de regering. Maar dat gebeurt zelden.

De PvdA en de VVD zien het voortbestaan van de levenslange straf in gevaar komen, nu rechters steeds vaker uitwijken naar lagere straffen. Eind vorig jaar verwees een rechter in Assen in een vonnis expliciet naar het gebrek aan perspectief bij levenslang.

Inhumaan

De PvdA is al langer voorstander van het aanpassen van de straf. Het Europese Hof uitte in 2014 al openlijk kritiek op het beleid in Nederland. Een gevangenisstraf mag namelijk niet uitzichtloos zijn, stelde het Hof. Levenslang straffen zou om deze reden ‘inhumaan’ zijn en daar is Tweede Kamerlid Jeroen Recourt het mee eens.

Hij stelde in januari vorig jaar dat er een verplichte, tussentijdse toetsing moest komen. Het kwam hem op kritiek te staan van de huidige minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur, die destijds Kamerlid was voor de VVD.

“Het perspectief is er al en dat is gratie. De rechter heeft niet voor niets de afweging gemaakt om levenslang op te leggen,” was toen de reactie van Van der Steur.

Vrees

De liberalen zijn nu toch om. De VVD vreest dat de levenslange opsluiting anders niet meer zal worden opgelegd. "De praktijk is nu dat de rechter levenslang niet of nauwelijks meer oplegt", zegt een woordvoerder tegenover NU.nl.

Een commissie moet uiteindelijk na 25 jaar cel onderzoeken of een veroordeelde in aanmerking komt voor verlof. Wat de VVD betreft moet er in de commissie ruimte zijn voor de nabestaanden en de partij wil ook dat onderzocht wordt of de maximale tijdelijke celstraf van dertig naar veertig jaar kan, om het verschil tussen de dertig jaar cel en de maximumstraf te verkleinen. 

Dat zou echter wel betekenen dat het evaluatiemoment voor levenslang opschuift, omdat het niet de bedoeling is dat tot levenslang veroordeelden eerder in aanmerking komen voor de invrijheidsstelling dan gestraften met een tijdelijke maximale celstraf.

Met een maximale straf van veertig jaar kan een veroordeelde namelijk bij het uitzitten van twee derde van zijn straf (27 jaar) vrijkomen.