De uitgaven voor door de overheid bekostigde onderwijsinstellingen zijn tussen 2004 en 2014 toegenomen met 3,6 miljard euro tot een totaal van 33,4 miljard euro. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag.

De groei van het aantal studenten vormt de grootste oorzaak van de kostenstijging, met een bedrag van 3,2 miljard euro.

Vooral in het hoger onderwijs is er een grotere toestroom van studenten. Zo steeg tussen 2004 en 2014 het aantal studenten in het hoger onderwijs met 28 procent. Het aantal jongvolwassenen (in de leeftijd 17-24 jaar) groeide in die periode met 7,2 procent.

Ook in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs steeg het aantal leerlingen. Door de daling van de geboorteaantallen, vanaf 2000, nam het aantal leerlingen op basisscholen juist af. Als gevolg ging er 400 miljoen euro minder naar het basisonderwijs.

Naast de groei van het aantal studenten zorgden hogere loonkosten voor onderwijskrachten en ondersteunend personeel voor de toename van de onderwijsuitgaven.