Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie) is niet van plan om een aangenomen Kamermotie uit te voeren die het kabinet oproept om voor aparte opvang voor kwetsbare asielzoekers te zorgen.

Dat bevestigen bronnen donderdag aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf.

"Dit past niet bij de wijze waarop wij in Nederland samenleven en doet ook geen recht aan de positie van deze groepen", aldus Dijkhoff in een concept-Kamerbrief waar de krant uit citeert.

"Isolatie van kwetsbare groepen of slachtoffers uit die groepen is een verkeerd signaal en kan een stigmatiserend effect hebben.” 

Homoseksuelen

Onder andere coalitiepartij PvdA had de motie gesteund. Hiermee zouden onder andere christenen en homoseksuelen beter moeten worden beschermd.

Volgens de homobelangenvereniging COC worden homo-vluchtelingen bedreigd en gepest. Het probleem zou zich vooral voordoen in de noodopvang.

De staatssecretaris wil wel gaan kijken naar het bestaande netwerk van mensen die opvang willen bieden aan asielzoekers die bedreigd worden.

Wat hem betreft doet hij daarmee recht aan het verzoek in de Kamermotie.

Video: Asielprocedure in Nederland

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie: In60seconds

Misdragen

Dijkhoff komt op verzoek van de VVD wel met aparte opvang voor asielzoekers die zich misdragen. In deze opvang geldt een soberder regime.

VVD-Kamerlid Malik Azmani is dan ook tevreden. "Wij accepteren niet dat asielzoekers onze normen en waarden met voeten treden. Asielzoekers die zich niet kunnen gedragen moeten de consequenties van hun daden ondervinden", stelt hij. 

"Zij moeten apart worden gezet, niet de slachtoffers. In onze samenleving leven homo's, hetero's en verschillende geloven naast elkaar en zijn man en vrouw gelijk. Daar moeten nieuwkomers zich aan aanpassen."

Locaties azc's